Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.04.2021 - 07:17  //  aktualizácia: 09.04.2021 - 07:18  //  zobrazené: 1537

Môže mesto zabezpečiť opravu zníženého betónového plotu v nemocničnom parku?

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 25. marca 2021

 

 

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 25. 03. 2021,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. Môže mesto zabezpečiť opravu zníženého betónového plotu v nemocničnom parku?

 

 1. Mohlo by mesto zariadiť častejšie vyprázdňovanie malých smetných nádob v nemocničnom parku a v lesoparku?

 

 1. Môže mesto zabezpečiť častejšie pozametanie cesty vedúcej od železničného priecestia, smer Diakovce, po budovu železničnej stanice a ak je to technicky možné, tak aj pozametanie chodníkov v lesoparku a nemocničnom parku?

 

 1. Dokáže mesto zabezpečiť osadenie viacerých malých smetných košov v blízkosti materských, základných škôl a gymnázia s cieľom vytvorenia podmienok pre vzdelávanie v oblasti ekologického správania detí a vytvárania správnych návykov chovania?

 

 1. Môže mestská polícia vykonávať častejšie obhliadky v parku na sídlisku
  P. J. Šafárika, hlavne pred predajňou COOP Jednota, so zameraním na kontrolu požívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve?

 

 1. Môže mesto poskytnúť dotáciu občanovi v rodinnom dome, ktorý sa rozhodne vymeniť asfalt v dezolátnom stave za zámkovú dlažbu na ulici M. R. Štefánika, ktorá nie je zaradená do plánu rekonštrukcie ciest na tento rok?“   

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. V priebehu mesiaca apríl bude vykonaná oprava oplotenia.

 

 1. V nemocničnom parku sa vyvážajú malé smetné nádoby trikrát do týždňa v pondelok,
  v stredu a v piatok. Problémom sú plastové fľaše a preto chceme osadiť stojany s vrecom (pripevniť ich, aby nedošlo k poškodeniu, alebo k odcudzeniu stojana). V lesoparku už je zabezpečený pravidelný vývoz, taktiež bude v pondelok, v stredu a v piatok.

 

 1. Zabezpečíme, aby bolo častejšie zametanie spomínanej cesty.

Lesopark bol zametaný dňa 31. 03. 2021 a následne aj 06. 04. 2021, ak to bude potrebné, budeme túto lokalitu zametať častejšie. 

 

 1. V priebehu mesiaca apríl mesto doobjedná malé smetné nádoby a osadíme ich na Vami spomínané lokality.

 

 1. Mestská polícia Šaľa zabezpečí  na ul. P. J. Šafárika a v okolí predajne COOP Jednota  častejšie vykonávanie kontrol zameraných na zákaz požívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve.

 

 1. Po dodržaní podmienok stanovených referátom dopravy a technických činností je možnosť poskytnutia betónovej zámkovej dlažby pre účel výmeny povrchu chodníka susediaceho s nehnuteľnosťou žiadateľa.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia správy a komunálnych činností

Helena Kysučanová, referent dopravy a technických činností

Mgr. Peter Krokavec, náčelník Mestskej polície Šaľa

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností