Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 30.05.2022 - 09:44  //  aktualizácia: 30.05.2022 - 09:45  //  zobrazené: 1050

Mohlo by Mesto zabezpečiť výmenu poškodenej dopravnej značky – smerovky „Nové Zámky“ pri verejných toaletách na Vlčanskej ul.

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022, ktoré sa konalo dňa 12. mája 2022

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 12. 05. 2022,
ste podali písomné interpelácie v znení:

  1. Mohlo by Mesto zabezpečiť výmenu poškodenej dopravnej značky – smerovky „Nové Zámky“ pri verejných toaletách na Vlčanskej ul. ?
  2. Môže Mesto vykonať orezanie stromov a kríkov, ktoré zasahujú do chodníka na Kukučínovej ul. v blízkosti budovy ZUŠ ?
  3. Mohlo by Mesto zabezpečiť orezanie spodných konárov stromov na Školskej ul., ktoré zasahujú do cesty v blízkosti križovatky s ul. M. R. Štefánika a bránia bezpečnému prejazdu cyklistov?“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

  1. Uvedené poškodenie dopravného značenia bude zaslané príslušnému správcovi komunikácie s požiadavkou o urýchlenú nápravu.
  2. Orezanie stromov a kríkov na ul. Kukučínova bolo zrealizované v priebehu
    20. kalendárneho týždňa tohto roku.
  3. Orezanie spodných konárov stromov na ul. Školská bolo zrealizované v priebehu
    20.  kalendárneho týždňa tohto roku.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia