Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 08.10.2021 - 09:31  //  aktualizácia: 08.10.2021 - 09:32  //  zobrazené: 46

Mohlo by mesto zabezpečiť v nemocničnom parku, na pešej zóne a v centre mesta nádoby na zber triedeného odpadu

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 23. septembra 2021

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 23. 09. 2021,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Mohlo by mesto zabezpečiť v nemocničnom parku, na pešej zóne a v centre mesta nádoby na zber triedeného odpadu (plasty, sklo, papier) ako „pilotný výchovný pokus“?

 

  1. Môže mesto zatraktívniť kruhový objazd na Dolnej ul. doplnením jestvujúcich kríkov veľkými skalami a menším množstvom trvaliek?

 

  1. Mohlo by mesto zabezpečiť opravu malých košov na území CMZ-ky a dokúpiť a doplniť malé smetné koše pri budove gymnázia, ZŠ Pionierska a v blízkosti fontány a amfiteátra?

 

  1. Môže mesto vypíliť suché stromy na ul. Krátkej v zelenom páse oproti reštaurácii Toccami z dôvodu bezpečnosti okoloidúcich chodcov a detí?“

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. V rozpočte pre rok 2021 nie sú vyčlenené finančné prostriedky na takéto nádoby, ich riešenie je možné až v budúcom roku a typovo nádoby na separovaný odpad na pešiu zónu, do centra mesta a do nemocničného parku môžeme zabezpečiť také, ako budú pri kultúrnom dome.   

 

  1. Úpravy kruhovej križovatky na ul. Dolná sa plánujú v roku 2022, v tomto roku sa upravila kruhová križovatka pri Olympii.

 

2

 

  1. V priebehu mesiaca október sa budú osádzať malé smetné nádoby pred všetky materské a základné školy na území mesta, takisto sa budú priebežne opravovať vandalmi zničené malé smetné nádoby.

 

  1. Suché stromy boli odstránené.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Ing. Petronela Vižďáková, referentka životného prostredia

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia

Helena Kysučanová, referentka dopravy a technických činností