Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 30.05.2016 - 07:51  //  aktualizácia: 30.05.2016 - 07:57  //  zobrazené: 1671

Metodický deň v meste Oroszlány (Maďarsko)

Partnerská spolupráca mesta Šaľa s mestom Oroszlány priniesla príležitosť učiteľkám predprimárneho vzdelávania zúčastniť sa metodického dňa v najväčšej materskej škole v meste Oroszlány – Brunszvik Óvoda.  

Vytvorenie priestoru na výmenu skúseností nám napomohlo v orientácii sa v školskej problematike Maďarska – vzdelávacích zámeroch, vzdelávacom procese a jeho dôležitých bodoch a v realizácii. Deti preukázali svoju šikovnosť v pripravených aktivitách, čo svedčí o vysokej kvalite, nápaditosti a profesionalite učiteliek. Učiteliek, ktoré odovzdávajú deťom dar v podobe vzdelania, podporujú ich k vytrvalosti a k správnemu prekonávaniu prekážok. Rozveseliť a vyvolať úsmev deťom na tvári za vynaložené úsilie sa  nám podarilo balónmi, ktoré si s radosťou prevzali. Spoznávanie kultúrnej pamiatky s názvom Majk (pustovnícke domy, kaštieľ, príroda) prinieslo relax a podnietilo pracovať našu predstavivosť, preniesť sa do minulosti. Do života síce iného, ale v podstate s tými istými radosťami a starostami.

Metodický deň organizovaný Spoločnosťou pre predškolskú výchovu – región Šaľa v spolupráci so Spoločným školským úradom Šaľa, mestom Oroszlány  je  dôkazom toho, že spoločne vynaložené úsilie prináša mnoho pozitívneho pre ľudí a v konečnom dôsledku pre deti.

Poďakovanie patrí zástupcom mesta Šaľa, mesta Oroszlány, učiteľkám materskej školy Brunszvik Óvoda, firme LUKY MZ a všetkým,  ktorí sa podieľali na príprave, priebehu veľmi úspešného dňa.