Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 31.05.2024 - 13:28  //  aktualizácia: 31.05.2024 - 13:29  //  zobrazené: 297

Komisia Územného plánovania, výstavby a dopravy pozýva dňa 6.6.2024

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy, ktoré sa uskutoční

 

06.06.2024 ( štvrtok ) o 16.00 hod.

v zasadačke na I. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

 

Program:

 

1/ Otvorenie

2/ Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

3/ Voľné témy podľa návrhu členov komisie

4/ Záver

 

 

V Šali dňa  31.05.2024

 

Ing. Tomáš Mészáros

predseda komisie ÚPVD