Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 02.09.2008 - 16:19  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 09:59  //  zobrazené: 1794

Koľko žiadostí o informácie v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám

číslo: I17/2008

Požadované informácie: koľko žiadostí o informácie v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo úradu adresovaných od nadobudnutia účinnosti info zákona, a to v rokoch: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 a za obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 7. 2008,  v rozčlenení autora žiadosti podľa: mimovládna organizácia, alebo fyzická osoba.

Sprístupnené informácie:

rok 2002
- nebola doručená žiadna žiadosť podaná v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

rok 2003
- bolo podaných 7 žiadostí v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, z toho 6 bolo od fyzických osôb a žiadna nebola od mimovládnej organizácie.

rok 2004
- bolo podaných 5 žiadostí v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, z toho 3 boli od fyzických osôb a 1 bola od mimovládnej organizácie.

rok 2005
- bolo podaných 24 žiadostí v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, z toho 14 bolo od fyzických osôb a 6 bolo od mimovládnej organizácie.

rok 2006
- bolo podaných 21 žiadostí v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, z toho 19 bolo od fyzických osôb a 2 boli od mimovládnej organizácie.

rok 2007
- bolo podaných 34 žiadostí v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, z toho 28 bolo od fyzických osôb a 3 boli od mimovládnej organizácie.

za obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 7. 2008
- bolo podaných 15 žiadostí v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, z toho 11 bolo od fyzických osôb a 2 boli  od mimovládnej organizácie.

Žiadateľ: Mgr. Martin Liščinský