Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 13.03.2023 - 08:45  //  aktualizácia: 13.03.2023 - 11:30  //  zobrazené: 1726

Jarné upratovanie bude opäť v troch etapách

V meste budú rozmiestnené opäť veľkokapacitné kontajnery. Pozrite si lokality a termíny a zbavte sa starých nábytkov legálne. 

J A R N É     u P r a t o v a n i e     2023

Šaľa  I.: od 17. marca do 19. marca  2023

 

 1. Rozhranie Hornej a J. Kollára - pri garážach 2 x 7m3 kontajnery
 2. Bottova ulica – vnútro blok
 3. Hlboká ulica – pri garážach
 4. Rozhranie Švermovej a Kráľovskej ulici – /oproti cez cestu/
 5. Rozhranie Murgašovej a SNP
 6. Rozhranie Smetanovej, SNP a Novomestského ul. – pri stojisku kontajnerov
 7. Murgašova a Agátová pri plote SAD - 2 x 7m3 kontajnery
 8. Mostová ulica
 9. Novomeského – vnútro blok stred
 10. Hurbanova ulica – od hotela Centrál
 11. Ul. 8. mája -  – stojisko kontajnerov
 12. Rozhranie Jazernej a Letnej – pri trafostanici
 13. Okružná – oproti herni ADMIRÁL
 14. P. Pázmáňa 5, 7

 

Šaľa  II.: od  24. marca do 26. marca 2023

 1. Rozhranie Nábrežná, Školská, Vinohradnícka – pri artézkej studni
 2. Hviezdoslavova pri bytovkách -  vnútro blok
 3. Rozhranie Štefánika a Školskej  - pri plote gymnázia
 4. Družstevná – pred bytovkou PS
 5. Brezová – pri pekárni Varipek
 6. Železničná od býv. Recykly
 7. Orechová pri bývalej kotolni
 8. Kukučínova – pri kotolni – stanovište kontajnerov
 9. Kukučínova stred – pri stanovišti kontajnerov
 10. Vlčanská ul. medzi č. 4 a 6
 11. Budovateľská ul. - pri škôlke
 12. Rozhranie B. Nemcovej a P.J. Šafárika – stanovisko polopodzemných kontajnerov
 13. Dolná  - pri stanovisku polopodzemných kontajnerov
 14. Rozhranie J. Palárika – stred stanovisko kontajnerov
 15. V. Šrobára – vnútro blok pri garážach

 

Mestská časť Veča – od 31. marca do 2. apríla 2023

 1. Komenského od Nitrianskej
 2. Cintorínska – Hollého – stanovisko polopodzemných kontajnerov
 3. Slnečná – oproti novému kostolu
 4. Nitrianska – stanovisko polopodzemných kontajnerov
 5. Fr. Kráľa – stanovisko polopodzemných kontajnerrov
 6. Hollého ul. - pri škole
 7. Narcisová ul.  – stred pri križovatke
 8. Ul. Generála Svobodu  - stanovisko polopodzemných kontajnerov
 9. Bernolákova ul. - pri cintoríne
 10.  Nivy – pri SOUCH  - stanovisko polopodzemných kontajnerov
 11.  Dlhoveská ul. – na konci ulice vpravo
 12.  Nitrianska ul. – oproti ČS Extrabenz (slepá ulica)
 13.  Trnovecká pri trafostanici
 14.  Hospodárska + Lužná

 

 Mestská časť Hetméň a Kilič od 31.3. do 2.4.202 - v každej mestskej časti bude 1 ks kontajnera. Veľkoobjemový kontajner sa bude vyvážať po naplnení.

 

!!!  DO NÁDOB JE ZAKÁZANÉ UKLADAŤ BIOLOGICKÝ ODPAD ZO ZELENE,

ELEKTROODPAD, AKÝKOĽVEK STAVEBNÝ ODPAD, PNEUMATIKY   A NEBEZPEČNÉ ZLOŽKY ODPADU  !!!

  

PRI UKLADANÍ ODPADU DO KONTAJNEROV PLATIA HYGIENICKÉ OPATRENIA.

NEUKLADAJTE ODPAD VEDĽA KONTAJNEROV, VYČKAJTE NA DOVEZENIE PRÁZDNEHO KONTAJNERA. KONTAJNERY SA BUDÚ VYPRÁZDŇOVAŤ PRIEBEŽNE POČAS CELEJ DOBY TERMÍNOV UPRATOVANIA (V PIATOK, SOBOTU AJ V NEDEĽU).

Bližšie informácie na referáte ŽP oddelenia stratégie a komunálnych činnosti MsÚ Šaľa, tel. č. 0918248690

 

Prílohy

jar III. etapa Veča

(odt - 7.89 kB)
Jar II. etapa Šaľa II_

(odt - 7.73 kB)