Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 03.05.2012 - 15:04  //  aktualizácia: 03.05.2012 - 15:05  //  zobrazené: 3638

Interpelácie ohľadne parkovacieho miesta, ktoré sa vybudovalo v priebehu víkendu a myslíte si, že načierno

predkladateľ: Mgr. Jozef Varsányi

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 19. apríla 2012

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa
19. 04. 2012, ste predniesli interpeláciu ohľadom:
1. parkovacieho miesta, ktoré sa vybudovalo v priebehu víkendu a myslíte si, že načierno,
2. požiadavky, aby sa na ulicu Družstevná pri materskej škole umiestnila značka obmedzujúca rýchlosť na 30 km/h,
3. spadnutých dopravných značiek v meste, ktoré tým, že ležia na zemi alebo sú zakryté stromami, neplnia účel, na ktorý boli osadené.

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpovede na Vaše interpelácie a oznamujem Vám nasledovné:

1. Parkovisko bolo vybudované bez stavebného povolenia, teda ide o čiernu stavbu a je vykonávaný štátny stavebný dohľad. Po zhodnotení situácie Stavebný úrad v Šali začne konanie o správnom delikte.
2. Mesto dá vypracovať projekt návrhu nového trvalého dopravného značenia oprávnenej osobe. Následne sa projekt odstúpi na vyjadrenie na dopravný inšpektorát, ktorý daný návrh posúdi a odsúhlasí. Proces vybavovania nového dopravného značenia, až po jeho realizáciu, je časovo značne náročný, preto treba počítať s dobou min. 3 mesiace
od podania návrhu.
3. Poškodené dopravné značenie je opravované priebežne. Opravy prebiehajú vždy
po nahlásení väčšieho počtu poškodeného dopravného značenia, ako aj pri osádzaní nového dopravného značenia. Značky, ktoré nie sú viditeľné z dôvodu prekrývania zeleňou, budú po vykonaní tvaromiestnych obhliadok nahlásené, a pri najbližšom orezávaní (v lehote cca dva týždne) uvedené do vyhovujúceho stavu.