Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.03.2007 - 12:10  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 14:02  //  zobrazené: 1910

Informácia o zámennej zmluve na pozemky 2015/2 medzi mestom Šaľa...

číslo: I19/2005

Na základe Vašej žiadosti ohľadom podania informácie zo dňa 24.10.2005 Vám oznamujeme nasledovné:

Konkrétne Vám neviem odpovedať, lebo Zámennú zmluvu vyhotovila druhá zmluvná strana a doručila  p. primátorovi  na  podpis.  Podľa  nášho  preverenia,  Zámenná  zmluva   nebola zatiaľ doručená   na   Správu   katastra   za  účelom podania   návrhu   na vklad, hoci cenový rozdiel  Bc. Belovičová uhradila  dňa 29.6.2005 ( podrobnejší  časový  prehľad  v priloženej genéze )

Návrh nájomnej zmluvy bol vypracovaný OSMM ( údaje ohľadom požadovanej výmery boli vypracované OV a ÚR ) a zaslaný COOP Jednota dňa 19.10.2005. Tento návrh bol upravený a  podpísaný  na spoločnom  rokovaní u  p. primátora  dňa 24.10.2005. Platná  verzia NZ  je v prílohe.

Žiadateľ: MUDr. Martin Alföldi, Kukučínova 42, 927 01  Šaľa

Prílohy

Nájomná zmluva

(pdf - 149.85 kB)