Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.01.2017 - 10:04  //  aktualizácia: 23.01.2017 - 08:23  //  zobrazené: 2241

Zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

Členom komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pri MsZ v Šali

 

Vec

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktorá sa uskutoční dňa 23. 01. 2017  (pondelok) o 16,00 hod., v zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

 

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste
  3. Informácia o uzatvorenej Zmluve o dielo – Odpadové hospodárstvo
  4. Rôzne
  5. Záver.

 

 

RSDr. Peter Gomboš, v. r.

Predseda komisie

 

 

 

Prizvaní:            

Ing. Edita Haládiková – referent ŽP

Mgr. Peter Krokavec, náčelníka MsP Šaľa

Ján Komjáthy - MsP Šaľa