Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 30.05.2019 - 14:14  //  aktualizácia: 30.05.2019 - 14:15  //  zobrazené: 1698

Dá sa vybudovať autobusová zastávka medzi Židovským cintorínom a bývalým novinovým stánkom v mestskej časti Veča?

predkladateľ: Miloš Rehák

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 16. mája 2019

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 16. 05. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

  1. „Dá sa vybudovať autobusová zastávka medzi Židovským cintorínom a bývalým novinovým stánkom v mestskej časti Veča?
  2. Je ukončená úprava vonkajšieho areálu pri budove COV firmou G. P. Omega?“ 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

  1. Po dohode s majiteľom novinového stánku bude pod prístreškom osadené sedenie pre občanov a opravené jestvujúce osvetlenie pre zamedzenie vandalizmu. Bude sa jednať o dočasné riešenie do doby predaja novinového stánku. Ak po predaji nedôjde k dohode s novým majiteľom novinového stánku (vecné bremeno je len na právo prechodu a zastrešenia), bude mestom osadený nový prístrešok v tesnej blízkosti autobusovej zastávky.
  2. Podľa fotografií zo dňa 09. 05. 2019 (v prílohe) nebola dokončená úprava okolia bytového domu. Dňa 14. 05. 2019 sa osobne dostavila pracovníčka spoločnosti GP Omega, ktorá je vlastníkom stavby a realizuje aj stavebné úpravy okolia bytového domu, a oznámila, že spoločnosť chystá všetko ku kolaudácii a ku dňu kolaudácie bude upravená aj plocha pred COV, ktorú mal nájomca v nájme.

 

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta