Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 08.10.2021 - 09:34  //  aktualizácia: 08.10.2021 - 09:34  //  zobrazené: 53

Chcem požiadať mesto, aby uvažovalo a do VO doplnili nákup SMART lavičky

predkladateľ: Marek Molnár

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 23. septembra 2021

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 23. 09. 2021,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

 

„Chcem požiadať mesto, aby uvažovalo a do VO doplnili nákup SMART lavičky. Umiestnenie: pešia zóna v meste Šaľa a pri COV v mestskej časti Veča. A postupne potom dopĺňali aj iné lokality v meste. Pre začiatok v množstve 2 ks.“ 

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Smart lavičky sú súčasťou projektov „Predstaničného priestoru“ a projektu „Revitalizácia vnútrobloku Vlčanská – Budovateľská“. V prípade úspešnosti podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok budú umiestnené v daných lokalitách.  

 

 

S pozdravom

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

Vypracoval:

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia