Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 16.12.2021 - 11:20  //  aktualizácia: 16.12.2021 - 11:21  //  zobrazené: 1476

Chcela by som sa spýtať, či mesto Šaľa neplánuje zaviesť online prenosy zo zastupitestva.

predkladateľ: Mgr. Dominika Jarošová

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 2. decembra 2021

 

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 02. 12. 2021,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Chcela by som sa spýtať, či mesto Šaľa neplánuje zaviesť online prenosy
    zo zastupitestva. Viem, že zasadnutia mestského zastupiteľstva sú verejné, a tiež poznám fakt, že z každého zasadnutia mestského zastupiteľstva je vyhotovovaný zvukový záznam. Je však doba pandémie a naozaj nikto z nás nevie povedať, kedy táto pandémia skončí a preto možno by aj niektorí občania prišli na zasadnutie zastupiteľstva, ale nemôžu sa zúčastniť (epidemické opatrenia), resp. nechcú sa vystavť riziku nákazy a práve toto je jeden z dôvodov, prečo by mali byť tieto online prenosy zavedené. Myslím si, že v dnešnej dobe by bolo vhodné, aby sa aj naše mesto posunulo „dopredu“ a začalo aktívne premýšlať nad realizáciou niečoho takéhoto. Netrúfam si povedať, koľko by to finančne stálo, ale technológie sú dnes naozaj vyspelé a myslím si, že by to nebola taká horibilná suma.

 

  1. Chcela by som sa spýtať, či mesto neplánuje peniaze na tohtoročný ohňostroj využiť efektívnejšie a finančne alebo materiálne tak priespieť útulkom, ktoré pomáhajú nášmu mestu. Minulý rok sme u nás v meste ohňostroj nemali vzhľadom na zlú epidemickú situáciu, myslím si, že tento rok to tiež nebude inak. Pre takéto krásne gesto sa tento rok rozhodlo mesto Liptovský Mikuláš a myslím si, že to nebude jediné mesto, ktoré tak urobí. Vlani takto učinila napríklad Senica.“   

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Cena za jedno mestské zastupiteľstvo by vychádzala na 230 Eur. Podľa štatistík z minulých rokov by v prípade roka 2020 bola cena za živé online prenosy 2 070 Eur
     

2

 

a v prípade roka 2019 by to bolo 2 300 Eur (ceny sú uvedené podľa počtu zastupiteľstiev v danom roku). Ak by v nasledujúcom roku (t. j. rok 2022) bol rovnaký počet zastupiteľstiev ako v minulých rokoch, tak spomínané finančné prostriedky nie sú naplánované v rozpočte. Ak by zastupiteľstvo trvalo dva dni, cena sa zdvojnásobí. Mestské zastupiteľstvo prebieha online formou, prostredníctvom textových  rýchlych  správ na webe mesta, ktoré sa  refreshujú  každých 15 sekúnd (touto formou sa robia aj napr. hokejové zápasy bez video prenosu), čiže návštevník webovej stránky
v čase konania mestského zastupiteľstva vie aktuálne čítať, aký je priebeh zastupiteľstva, aký bod sa prejednáva, kto sa prihlásil do diskusie, atď. Všetko je samozrejme v reálnom čase s omeškaním niekoľkých minút.

 

  1. Mesto Šaľa zakúpilo ohňostroj v hodnote 1 000 Eur už minulý rok, ale vzhľadom na zlú epidemickú situáciu sa ohňostroj neuskutočnil. O tom informoval obyvateľov mesta primátor Mgr. Jozef Belický dňa 31. 12. 2020 na sociálnej sieti a na webe mesta.
    Z uvedeného dôvodu sa ohňostroj uskladnil do suchých priestorov a bude použitý tento rok na Silvestra, ak to epidemická situácia dovolí. Ak nie, tak sa použije v budúcnosti, nakoľko trvácnosť ohňostroja je až 10 rokov. Na základe týchto skutočností v rozpočte pre rok 2021 neboli vyčlenené finančné prostriedky pre ohňostroj.    

 

 

S pozdravom

 

 

 

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

Vypracoval:

Mgr. Martin Fabián, referent informatiky

Ing. František Botka, vedúci Mestského kultúrneho strediska v Šali