Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 28.05.2020 - 16:11  //  aktualizácia: 28.05.2020 - 16:12  //  zobrazené: 1416

Chcela by som požiadať mesto, aby komunikovalo s firmou, ktorá vykonáva odvoz komunálneho a separovaného odpadu

predkladateľ: Bc. Dominika Jarošová

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 14. mája 2020

 

 

V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 14. 05. 2020,
ste podali interpeláciu v znení:

 

„Chcela by som požiadať mesto, aby komunikovalo s firmou, ktorá vykonáva odvoz komunálneho a separovaného odpadu. Táto firma má poskytovať službu, ktorou zabezpečuje odvoz komunálneho a separovaného odpadu, a práve preto si myslím, že by mala disponovať aj adekvátnou technikou a vybavením k tomu, čo poskytuje. Je prirodzené, že občas nastane situácia, kedy sa stane taká vec, že sa táto technika pokazí. ale pri tejto firme sa to stáva takmer pravidlom. Potom nastáva situácia, kedy nie je odpad vyvezený, občania následne nevedia, či majú smetné nádoby ponechať vonku na ulici, alebo ich majú schovať dnu. Toto znova spúšťa kolobeh, pretože občania ak schovajú smetné nádoby dnu, tak ich následne na druhý deň buď nestihnú vyložiť a „zmeškajú“ tak vývoz odpadu, alebo ich nevyložia vôbec a odpad im tiež nie je vyvezený. Je síce chvályhodné, že mesto informuje občanov o týchto problémoch na stránke mesta, alebo na sociálnej sieti, avšak sú ľudia, ktorí nie sú aktívnymi užívateľmi internetu. Rovnako je to aj so separovaným odpadom. Poskytovateľovi tejto služby sa pokazí auto, v jeden deň nevyvezú jeden druh separovaného odpadu, následne na druhý deň už majú vyvážať druhý druh separovaného odpadu a už sa nakopia dva druhy separovaného odpadu, ktoré je potrebné vyviezť. Poskytovateľ sa oba druhy separovaného odpadu snaží vyviesť v jeden deň a následne nestíha. Bola by som veľmi rada, ak by sa problémy s firmou, ktorá poskytuje odvoz komunálneho a separovaného odpadu vyriešil, pretože občanom mesto zvýšilo poplatky za komunálny odpad, lenže tieto služby, ktoré poskytuje táto firma nie sú absolútne hodné tohto poplatku.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

O poruche na vývozných vozidlách, kde nebolo zo strany vývozcu možné plnenie v ten istý deň, bola verejnosť informovaná cestou oficiálnej facebookovej stránky Mesto Šaľa – všetko o odpadoch. V tomto roku to bolo 4. mája, kedy sa pokazilo zberové vozidlo, ktoré zbiera sklo, na ceste z Nitry (je to prípad, ktorý popisujete). Zber bol realizovaný na druhý deň, kedy sa zbierali aj plasty.

 

Zmluvne je dohodnuté, že nevykonané služby v danom termíne budú uskutočnené najneskôr do 24 hodín. Vyskytli sa aj prípady, kedy sa pokazilo zberové auto a bolo potrebné počkať na výpomoc, ktorá prišla z Nitry. V takýchto prípadoch sa ale zber uskutočňoval do večerných hodín tak, aby sa ukončil v daný deň. Nakoľko sú to nepredvídané okolnosti, nie je možné informovať obyvateľov inak ako cestou stránok mesta.

 

Zmeny vývozov, ktoré sú plánované dopredu, sú oznamované obyvateľom počas sviatkov (Vianoce, Silvester, Veľká noc). Vývozca pred plánovanou zmenou v harmonograme vývozu roznáša do schránky každého rodinného domu, ktorého sa zmena týka, oznam o zmenách. Okrem toho je o nich informácia aj na stránke mesta.

 

Zo strany mesta je realizovaná kontrola viackrát týždenne. Pri rodinných domoch sa často stáva, že obyvatelia nevyložia smetnú nádobu alebo vrece najneskôr do 7,00 hod. a následne reklamujú, že odpad nebol vyvezený. Cestou GPS vieme skontrolovať, či vozidlo na danej ulici bolo a koľko sa na tom ktorom mieste zdržalo. V prípade, ak ale obyvateľ nahlási, že mu odpad nebol odvezený, snažíme sa zabezpečiť, aby sa zberové vozidlo vrátilo, prípadne ak to nahlásia na druhý deň po zbere, vykoná vývozca dozber.

 

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Ing. Edita Haládiková, referent životného prostredia (odd. stratégie a komunálnych činností)