Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 18.09.2020 - 09:18  //  aktualizácia: 18.09.2020 - 09:20  //  zobrazené: 1275

Chcel by som sa opýtať na prípravu návrhu na revitalizáciu okolia COV vo Veči, v akom štádiu to práve je, či už máme prvé vizualizácie, návrhy, alebo iný výstup.

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 20. augusta 2020

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 20. 08. 2020,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Chcel by som sa opýtať na prípravu návrhu na revitalizáciu okolia COV vo Veči, v akom štádiu to práve je, či už máme prvé vizualizácie, návrhy, alebo iný výstup.
 2. Dňa 03. 08. 2020 som bol znovu nemilo prekvapený prístupom personálu, ktorý odnáša z rodinných domov komunálny odpad. Aj napriek príjemnému počasiu 26,5 °C, bezvetrie, som si všimol, že nádoby na komunálny odpad znovu (aj po upozorneniach v minulosti) boli po vyprázdnení prevrátené na zemi. Poprosím mesto Šaľa, zodpovedného zástupcu, ktorý komunikuje so spoločnosťou v rámci zmluvného vzťahu, aby požiadali personál o dorobenie svojho úkonu až do konca, t. j. nádobu slušným spôsobom odovzdali naspäť na príslušné miesto, aby si aj naďalej občania mohli vážiť prácu tohto personálu. 
 3. Chcel by som sa informovať, v akom štádiu je plán výstavby polyfunkčnej budovy s obchodmi, parkoviskami, a bytmi, ktorý bol v roku 2018 predložený mestskému zastupiteľstvu, a mal by byť postavený pri Kauflande.
 4. Chcem sa spýtať na spoluprácu mesta s obyvateľmi, čo sa týka výsadby nových stromov, kríkov, ich nápadov na revitalizáciu svojho okolia. Či nebude vyhlásená aj výzva na ďalšiu takúto spoluprácu – mesto kúpi, občania vysadia. Viem si predstaviť, že by táto spolupráca mohla mať pevne určené pravidlá – mesto kúpi – mesto schváli výsadbu na vhodnom navrhnutom mieste (ak siete pustia, ak je vhodná pôda) – občania vysadia – mesto sa o zeleň stará.
 5. Prosím o odstránenie pozostatku dopravnej značky v zelenom páse pri parkovacom mieste medzi Slnečnou 5 – 7, nakoľko na tomto mieste dochádza k poškodeniu spodnej časti áut.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 1. Mesto bude obstarávať projektovú dokumentáciu až v budúcom roku, po schválení rozpočtu na rok 2021. V tomto roku nie sú finančné zdroje na objednanie projektovej dokumentácie.
 2. Dňa 24. 08. 2020 sme na uvedený problém písomne aj telefonicky upozornili koordinátora dopravy našej zmluvnej spoločnosti ENVI GEOS Nitra, s.r.o. a požiadali sme o zjednanie nápravy. Veríme, že sa podobná situácia nebude opakovať.
 3. Zároveň uvádzame odpoveď koordinátora dopravy pre Šaľu, p. Miroslava Szíjjarta: „Predmetnú interpeláciu som prejednal na pravidelnej porade so zamestnancami našej spoločnosti. Zdôraznil som potrebu citlivejšieho zaobchádzania s nádobami, ako aj odovzdávanie prázdnych nádob na miesto skadiaľ boli odobraté. Verím, že sa takého ojedinelé prípady už nebudú opakovať.“
 4. Keďže investičný zámer, ktorý uvádzate, je súkromná investícia, o procese prípravy a štádiu rozpracovanosti mesto nemá informácie.
 5. Mesto v tomto roku nemá finančné prostriedky v rozpočte na zabezpečenie požiadaviek obyvateľov na skrášlenie svojho okolia ako v predchádzajúcich rokoch (tzv. participatívny rozpočet) z dôvodu nepriaznivej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 a z toho dôvodu nebude v tomto roku  zverejnená výzva na podávanie takýchto projektov výsadieb obyvateľmi.
 6. Vyčnievajúci kus (cca 3 cm) bol dňa 24. 08. 2020 odstránený. Jednalo sa pravdepodobne o neodborne odstránenú tabuľku vyhradzujúcu parkovacie miesto predošlým užívateľom.

 

S pozdravom

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia

Ing. Edita Haládiková, referentka životného prostredia

Ing. Zuzana Hrubá, referentka pre investičnú činnosť

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností