Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 30.05.2022 - 09:46  //  aktualizácia: 30.05.2022 - 09:46  //  zobrazené: 1187

Chcel by som požiadať mesto, či by mohlo zabezpečiť opravu chodníka pri ZŠ Bernolákova.

predkladateľ: Miloš Rehák

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022, ktoré sa konalo dňa 12. mája 2022

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 12. 05. 2022,
ste podali písomné interpelácie v znení:

  1. „Chcel by som požiadať mesto, či by mohlo zabezpečiť opravu chodníka pri ZŠ Bernolákova.
  2. Chcel by som vedieť, kedy sa budú vyznačovať parkovacie miesta na Narcisovej ulici.
  3. Chcel by som vedieť, či sa plánuje vyznačenie priechodu pre chodcov na ulici SNP medzi políciou a železničnou stanicou.“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

  1. Mesto v minulosti opravovalo časť chodníka pri ZŠ Bernolákova lokálnymi opravami. Rozpočet v roku 2022 je momentálne postačujúci iba na havarijné opravy, na súvislé rekonštrukcie povrchov nie sú vyčlenené žiadne finančné zdroje. Obdobný projekt ako pri rekonštrukcii viacerých mestských komunikácií plánuje mesto v najbližších rokoch aj pre chodníky.
  2. Parkovacie miesta boli vyznačené v priebehu 20. kalendárneho týždňa tohto roku.
  3. Kompletná zmena vodorovného dopravného značenia na ul. SNP práve prebieha. Projektová dokumentácia zahŕňa aj vyznačenie nových priechodov pre chodcov.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností