Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 01.07.2021 - 08:07  //  aktualizácia: 01.07.2021 - 08:10  //  zobrazené: 1370

„Bolo by možné osadiť zrkadlo na výjazde z Kukučínovej ul. na Dolnú ul.?“

predkladateľ: Miloš Rehák

Vec

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 24. júna 2021

 

 

V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 24. 06. 2021,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

 

„Bolo by možné osadiť zrkadlo na výjazde z Kukučínovej ul. na Dolnú ul.?“

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Návrh bude postúpený na príslušný dopravný inšpektorát a po schválení bude dopravné zariadenie osadené ešte v tomto roku.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností