Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 08.10.2021 - 09:29  //  aktualizácia: 08.10.2021 - 09:30  //  zobrazené: 42

Ako to bude s uvoľnením priestorov CVČ a KD Veča, kde bolo očkovacie centrum...

predkladateľ: Mgr. Mária Farkašová

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 23. septembra 2021

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 23. 09. 2021,
ste predniesli interpelácie v znení:

 

  1. „Ako to bude s uvoľnením priestorov CVČ a KD Veča, kde bolo očkovacie centrum, kde bolo to testovacie centrum pre potreby občanov, na tie účely, na ktoré boli pôvodne určené tieto prevádzky. Zároveň, ak nám nastane obdobná situácia, predpokladám, že pripravujete nejaký iný plán, ktorý by počítal s tým, že by nezabral tieto priestory, ktoré majú využívať občania, ktorí platia v tomto meste dane. Nie som proti očkovaniu, ale jedná sa o to, že by sme radi využívali to, čo je v tomto meste.

 

  1. Ďalej je to na podnet občanov, na webe chýba informovanosť, aké služby sú dostupné, ktoré poskytuje mesto; napr. aj samotné organizácie majú svoje internetové stránky, ale občan ani nevie, keď to potrebuje; keby bolo na našej stránke nejaké premostenie na ich stránky, napr., detské jasle, to bežne ľudia ani nevedia, že ich tu máme.“  

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Priestory v Kultúrneho domu Veča boli prenajaté do 30. 06. 2021. Od 01. 07. 2021 ich využíva Mestské kultúrne stredisko Šaľa v plnom rozsahu. V súčasnosti sú tieto priestory prenajímané na krátkodobý nájom iba v dňoch pracovného voľna – soboty, a to od 8,00 do 18,00 na očkovanie. Vždy po ukončení užívania nájomca vykoná priestorovú a plošnú dezinfekciu priestorov.

Čo sa týka nájmu nebytových priestorov v Centre voľného času (CVČ), prenajímateľom je  CVČ a zmluva bola zverejnená na webovom sídle právnickej osoby CVČ:
 

2

 

http://www.rov.sk/detail-dokumentu.php?dokument=454657&uid=114&page=1&ipp=25. Vieme uviesť iba informácie, ktoré sme zistili na VÚC a u riaditeľa CVČ.

Dohoda o ukončení nájmu je pripravená, zo strany VÚC bude v najbližších dňoch podpísaná. Podľa informácií od riaditeľa CVČ nájomca už odviezol podstatnú časť svojich hnuteľných vecí vnesených do predmetu nájmu a ku dňu 01. 10. 2021 je nebytový priestor plne k dispozícii pre CVČ.

Poznamenávame, že ešte v priebehu októbra 2021 by mal nájomca VÚC Nitra realizovať hygienickú maľovku nebytových priestorov.

 

  1. Podstatná časť informácií bola ešte v roku 2002/2003, keď Facebook ešte neexistoval.
     

Samotné organizácie sú zverejnené nasledovne už od roku 2003, viď. prílohu
z internetového archívu oficiálnej internetovej stránky mesta Šaľa, je tam rok 2003, 2007, 2012; viď prílohu (screen_sala_organizacie.jpg)

 

Samotné služby, čo mesto poskytuje sa nachádzajú podobne ako v predošlom prípade, od roku 2003; vid prílohu (screen_sala_sluzby.jpg)

 

Samotné školy a ich prepojenie je od roku 2007; viď prílohu (screen_sala_skoly.jpg)


Čo sa týka aktuálnej verzie webu, ktorá funguje od konca roka 2016/2017, tak dané informácie sa nachádzajú nasledovne:

  1. služby/ hlavné menu/ chcem vybaviť/ klientske centrum, tlačivá
  2. organizácie sa nachádzajú na pravej strane stránky pod sekciou „podnet primátorovi“ Táto časť je nemenná, nachádza sa vždy napravo pri akejkoľvek časti webu, na ktorej sa aktuálne nachádzate. Sú tam aj ďalšie prelinky na iné služby, mapy, cintorín atď.
  3. školy a škôlky nájdete: hlavné menu/ chcem vybaviť/ základné školy, škôlky

Tu sa nachádzajú aj školy a škôlky z okresu, majú tam informácie, kontakty, internetové stránky a emailový kontakt na každú jednu z nich.

 

Príloha:

04a - screen_sala_organizacie.jpg

04b - screen_sala_sluzby.jpg

04c - screen_sala_skoly.jpg

 

 

S pozdravom

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

Vypracovali:

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Mgr. Martin Fabián, referent informatiky

Prílohy