Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.07.2019 - 14:01  //  aktualizácia: 11.07.2019 - 14:04  //  zobrazené: 1160

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 27. júna 2019

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Ing. Gabriela Lacková

M. R. Štefánika 102/55

927 01  Šaľa

 

 

Váš list číslo/zo dňa     Naše číslo                             Vybavuje/klapka                     Šaľa

            -                         14019/2019/OOaS/3317      Bc. Veronika Jarošová           09. 07. 2019

701 5961

 

Vec

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 27. júna 2019

 

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 27. 06. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Mohlo by mesto zabezpečiť ošetrenie poškodeného stromu (katalpy) v areáli Fitness pre seniorov vo vnútrobloku Partizánskej a Okružnej ul.?Je na ňom odlomený veľký konár a miestny obyvateľ ho amatérsky ošetril, ale potrebuje pevnejšiu oporu. 

 

 1. Mohlo by mesto zakúpiť lavičky a stoly (tzv. sety) a aj relaxačné vrecia, ktoré by slúžili na posedenie a oddych počas mestských akcií na amfiteátri a tiež počas šalianskeho jarmoku? Občania sa sťažujú na ich nedostatok, lebo si nemajú kde konzumovať zakúpené jedlo tak, aby sa nezašpinili a kde by mohli relaxovať.

 

 1. Mohol by mestský úrad zabezpečiť orezanie a skrátenie 2 vysokých topoľov v blízkosti kaštieľa a amfiteátra z dôvodu bezpečnosti a možnosti poškodenia budov vplyvom búrok?

 

 1. Môže mesto zabezpečiť vyčistenie a odstránenie náletových drevín v priestore nádvoria kaštieľa ešte pred začiatkom letných slávností?

 

 1. Mohlo by mesto zabezpečiť vykonávanie častejších kontrol na odstraňovanie psích exkrementov na ul. M. R. Štefánika, Mostová, Hviezdoslavova a P. Pázmaňa aj s preukázateľnými výsledkami?“  

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. Mestský úrad zabezpečí ošetrenie katalpy rastúcej v areáli detského ihriska.
 2. V rozpočte na tento rok nie sú uvedené položky zahrnuté. Pokúsime sa uvedenú požiadavku zahrnúť do budúcoročného rozpočtu, ak to možnosti rozpočtu umožnia.
 3. Mestský úrad zabezpečí do konca vegetačného obdobia bezpečnostný rez dvoch topoľov v blízkosti kaštieľa a amfiteátra.
 4. Dňa 03. 07. 2019 bolo vyčistené nádvorie kaštieľa.
 5. Po telefonickom rozhovore s Vami boli prijaté opatrenia na vykonávanie kontrol v požadovaných lokalitách. Kontroly budú zamerané na dodržiavanie VZN č. 10/2012,
  s upriamením pozornosti na porušovanie ustanovenia § 6 ods. 1. citovaného VZN.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

Vypracoval:

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia

Ing. Alena Kiácová, vedúca oddelenia ekonomiky a podnikania

Helena Kysučanová, referentka dopravy a technických činností

Mgr. Miroslav Martinček, zástupca náčelníka MsP