Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.10.2018 - 16:00  //  aktualizácia: 10.10.2018 - 16:03  //  zobrazené: 588

Návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa

Návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa

 

 

Komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa v zmysle VZN č. 15/2011 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa odporučila predložiť 1 návrh na udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ a 2 návrhy na udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ na 8. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutoční 25. októbra 2018.

 

„Čestné občianstvo mesta Šaľa“

MUDr. Svetozár Hikkel – za významné zásluhy pri zviditeľňovaní a propagácii mesta Šaľa na Slovensku a v zahraničí, pri zachovávaní jazykových a kultúrnych hodnôt Slovákov a za zvyšovanie kultúrneho povedomia našich detí a detí zahraničných Slovákov

 

„Cena mesta Šaľa“

Karol Šorman - in memoriam – za významnú dlhoročnú činnosť v hudobnej oblasti a pri výchove mladých hudobníkov a za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Šaľa na Slovensku a v zahraničí

Doc. PhDr. Alexander Melicher, PhD. – za dlhodobú spoluprácu s Gymnáziom Juraja Fándlyho v Šali, celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky celoštátneho i medzinárodného významu dosiahnuté  vo výchovno-vzdelávacom procese, na úseku starostlivosti o deti, mládež a šport a za zviditeľňovanie mesta Šaľa