Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.09.2018 - 08:42  //  aktualizácia: 18.09.2018 - 08:42  //  zobrazené: 462

Pozvánka na zasadnutie Komisie školstva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

 

27. 9. 2018 (štvrtok) o 16.00 hod.

v zborovni ZŠ J. C. Hronského  na prízemí.

 

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Informácia o aktivitách počas letných prázdnin
  3. Informácia o organizačnom a personálnom zabezpečení šk.  r. 2018/19
  4. Vyhodnotenie volebného obdobia 2014 – 2018 za oblasť školstva – Správa o stave a financovaní
  5. Štatistické údaje z EDUZBERU za šk. rok 2018/19
  6. Aktuálne informácie
  7. Záver