Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 01.07.2021 - 08:21  //  aktualizácia: 01.07.2021 - 08:37  //  zobrazené: 1256

1.polievanie ciest, 2.pitná fontána, 3.zábrany na ul. Hliník, 4.ošetrenie vŕby na ul. Kpt. Jaroša, 5. triedenie bioodpadu 6.komunitné kompostovanie

predkladateľ: Ing. Róbert Andráši

Vec

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 24. júna 2021

 

 

V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 24. 06. 2021,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Keďže sú abnormálne teplá, neuvažuje mesto nad polievaním ciest a chodníkov?

 

 1. V takéto horúce počasie a v meste nefunguje ani jedna pitná fontána. Na námestí je už dlhodobo pokazená, prečo sa nedá opraviť?

 

 1. Na konci slepej ulice hliník v mestskej časti Veča boli osadené zábrany, ktoré sú osadené nie úplne na konci ulice, ako boli pôvodne, ale boli osadené viac do uličky, takmer pri vchodovej bráne rodinného domu. Väčšie autá napríklad ako kuriér a pod. majú problém otočiť sa. Vozidlá obyvateľov ulice už skončili s odrazeným zrkadlom a škrabancami. Kto naprojektoval a odsúhlasil umiestnenie zábran na úplne nové miesto k rodinnému domu? Prečo to nebolo konzultované s obyvateľmi ulice Hliník? Môže mesto osadiť tieto zábrany na pôvodné miesto, alebo ako majú postupovať občania, aby tieto zábrany neznižovali kvalitu bývania obyvateľom ulice Hliník, ale aby si plnili účel, na ktoré boli postavené tak, ako pôvodné.

 

 1. Chcem sa opýtať, čo sa dá robiť s hubou na vŕbe na ulici Kpt. Jaroša 16. Pred týždňom si obyvatelia všimli, že vypúšťa spóry. Je blízko detského ihriska. Môže mesto pomôcť s ošetrením oboch vŕb na ulici Kpt. Jaroša?

 

 1. Chcem sa opýtať, akým spôsobom je v Šali triedený bioodpad a kuchynský odpad a kam sú vyvážané tieto druhy odpadov?

 

 1. Funguje v Šali systém komunitného kompostovania?“

 

2

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpovede na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. Polievanie ciest a chodníkov v meste sa začalo dňom 24. 06. 2021.

 

 1. Pitná fontánka pred Mestským úradom bola rozbitá pravdepodobne od kopancov vandalov. Oddelenie správy majetku a zariadení mesta pred viac ako dvoma týždňami objednalo súčiastky na opravu  fontánky. Bohužiaľ termín dodania súčiastok nevieme ovplyvniť. Pitná fontána bola opravená a je funkčná od 24. 06. 2021.

 

 1. Zábrany na konci slepej ul. Hliník boli osadené v súlade s vypracovaným projektom pre zabezpečenie ich maximálnej funkčnosti. Neevidujeme žiadny negatívny vplyv na užívanie priľahlého rodinného domu a taktiež ani v užívaní miestnej komunikácie
  na ul. Hliník.

 

 1. V priebehu mesiaca júl budú vŕby na ul. Kpt. Jaroša ošetrené.

 

 1. Mesto Šaľa rieši nakladanie s bioodpadom v súlade s VZN č. 4/2021. Vo vegetačnom období je vývoz zabezpečený 1x do týždňa, a to v piatok vo Veči  a v sobotu v Šali. Tento odpad sa netriedi, vozí sa do  Horného Jatova, kde sa zhodnocuje v prevádzke Zdroje Zeme. BRKO – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad mesto rieši zatiaľ na jednom sídlisku, kde je  rozmiestnených 40 ks zberných nádob. Odpad vozíme do bioplynovej stanici v Bošanoch.

 

 1. V meste Šaľa komunitný systém kompostovania nemáme.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

Vypracoval:

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia

Ing. Petronela Vižďáková, referentka životného prostredia