Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 28.06.2018 - 13:05  

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali - 28. jún 2018

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali - 28. jún 2018
18:00

Dnešné zasadnutie poslancov sa končí.

17:55

Primátor na záver informuje poslancov o tom, že 12. septembra bude mať spoločnosť Duslo slávnosť pri príležitosti 60. výročia založenia. Tiež ich informuje o tom, že mesto chce pri tejto príležitosti vyjadriť vďaku aj v mene mestského zastupiteľstva, že táto spoločnosť už niekoľko desaťročí zamestnáva Šaľanov a ľudí z regiónu.  

17:49

Poslanci schvaľujú termíny zasadnutí v druhom polroku2018.

20. september 2018

25. október 2018

Vzhľadom na blížiace sa komunálne voľby sú len dva termíny, v decembri je na pláne slávnostné zastupiteľstvo.

Poslanci návrh schválili.

17:47

Nasleduje bod o návrhu na určenie počtu poslancov. Podľa návrhu má Šaľa 3 volebné obvody a v každom 7 poslancov. Voči minulosti sa tak nič nemení. Šaľa bude mať aj v ďalšom volebnom období 21 poslancov.

17:46

Pokračujú s personálnymi záležitosťami, poslanci budú rozhodovať o vymenovaní ďalšieho konateľa MeT Šaľa, spol.s.r.o.

V predchádzajúcom období mala spoločnosť dvoch konateľov, druhý sa však svojej funkcie zriekol pri odchode prvého konateľa. Dozorná rada prerokovala a navrhuje menovanie ďalšieho konateľa Ing. Petra Jaroša, poslanca mesta. V minulosti bol druhým konateľom tiež poslanec, pred niekoľkými rokmi ním bol prednosta úradu. Poslanci návrh schválili.

Poslanec Jaroš sa poďakoval za prejavenú dôveru.

 

17:41

Nasledujú personálne záležitosti - podľa zákona musí mesto prijať určenie rozsahu funkcie primátora mesta na nasledujúce funkčné obdobie. Poslanci tento materiál schválili bez diskusie, jednohlasne.

17:39

Posledným bodom v rámci majetkových záležitostí je návrh na zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta a vo vlastníctve M.Mikusa. Ekonomická komisia neodporúča schváliť, ani poslanci zámer neschválili.

17:38

Poslanci ponukuna kúpu neschválili.

17:37

Poslanci teraz rokujú o ponuke odpredaja stavebných objektov - komunikácia s chodníkom v obytnej zóne Dostihová dráha.

17:26

Poslanci schválili doposiaľ všetky materiály, žiadosti v časti majetkové záležitosti. Neschválili žiadosť o prevod pozemkov pod stavbou, BILLA, s.r.o.  

17:13

Schvaľovanie majetkových záležitostí ide bez diskusie, zväčša totiž ide o žiadosti o prenájom, pričom už na predchádzajúcom zasadnutí poslanci schválili zámer prenájmu.

17:09

Poslanci pokračujú v rokovaní omajetkových záležitostiach.

17:06

Prednostka MsÚ Šaľa predkladá návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa. Dôvodom úpravy rozpočtu sú investície, reálny stav záverečného účtu mesta, rozpočet upravuje aj kvôli grantom, dotáciám, o ktorých pridelení sa rozhodli v ostatnom čase. Do úpravy je zakomponovaný napríklad aj nákup kníh pre šaliansku knižnicu. Do diskusie sa hlási poslanec Angelov. Má výhrady voči nárastu administratívnych výdavkov. Odpovedá prednostka v zmysle, že takto pred rokom sa v zmysle zákona navýšili platy, čo odsúhlasili aj poslanci mesta. Diskusia sa týmto končí, návrh úpravy rozpočtu poslanci schválili, 18 za, 1 proti. Na záver prednostka dodáva stanovisko majetkovej a ekonomickej komisie, ktorá tiež odporučila materiál schváliť.

17:00

Poslancom sa na stôl dostáva záverečný účet mesta a rozpočtových organizácií za rok 2017. Do diskusie sa prihlásil P. Andráši. Hovorí, že ťažko rozsiahlemu materiálu niečo vytýkať. Materiál poslanci schválili.

16:54

Materiál schválili poslanci bez diskusie, jednohlasne.

16:54

Poslanci pokračujú v rokovaní s materiálom, ktorý predkladá konateľ spol. MeT.

16:16

Nasleduje prestávka, do 16.45 hod.

16:13

Poslanci sa dostávajú ku koncu materiálov s označením B - všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, uznesenia. Všetky body schválili, aktuálne Peter Gomboš informuje o koncepcii prevencie kriminality na ďalšie roky.

15:58

Poslancom sa na stôl dostal Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018-2022. Schválili ho jednohlasne.

Nasleduje predkladanie materiálu: Správa o plnení Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa 2015-2020. Aj tento materiál jednohlasne schválili.

15:54

Poslanec Grell pripomienkoval aj to, že nebolo dobré rozhodnutie rozdeliť pódiá, vystúpenie na pešej zóne a na amfiteátri (Šaliansky jarmok 2018).

Primátor hovorí, že to nie je tak, že ľudia pobežia za kultúrou. Kultúrny program treba pripraviť a ešte ho priniesť za ľudmi. Mesto už skúšalo jarmok zorganizovať na Budovateľskej ulici, bol pokus o jarmok pri amfiteátri, no ľudia neboli nadšení. Na tohtoročný jarmok máme dobré ohlasy. Minulé roky popoludňajší program sa odohrával na amfiteátri a teda ľudia vystupovali pred prázdnym pódiom, tu v centre mesta však publikum bolo početné.

Čo sa týka Veče, primátor hovorí, že možno štadión by bolo dobrým riešením, ale napríklad mnohí vyslovene chceli Tesco parkovisko. Aj vedenie Tesca vychádza mestu v ústrety pri organizovaní Večianskych slávností.

Správu nakoniec poslanci schválili, pokračujú ďalším bodom programu.  

15:45

Poslanci diskutjú o Šalianskom jarmoku, poslanec Angelov má pocit, že náš jarmok je len mestský, napríklad v Galante je jarmok okresný. Primátor reaguje, že bohužiaľ to vyšlo tak, že v dvoch okolitých obciach boli slávnosti tiež.

Poslanec J. Morávek: všetky podujatia budú počas leta v kaštieli. Je to trochu problém, rozšíriť to, pretože je to štátny archív. Zároveň chce oceniť, že Šaľa má dve veľké podujatia - Večianske slávnosti a Šaliansky jarmok. Pripomína však možnosť zvážiť priestor pred Tescom, či by nebolo lepšie realizovať Večianske slávnosti na štadióne.

15:36

Materiál poslanci schválili, nasleduje správa o činnosti MsKS v Šali, predkladá riaditeľ MsKS v Šali František Botka.

15:30

Poslanci schválili správu o plnení uznesení. Teraz im je predložený materiál o verejných obstarávaniach. Poslanec Grell sa pýta, prečo sú v materiáloch aj kanalizačné vpuste,pýta sa, či to patrí mestu. Odpovedá primátor, že uživajú to vodári, ale o niektoré sa musí starať mesto, lebo niektoré zostali v majetku mesta, nechcú ich vodárne prevziať. Teraz, keď mesto vybuduje novú cestu s vpusťou, tie už nepatria mesta, toto je "dedičstvo". 

15:24

Poslanci postupne schvaľujú materiály, ktoré sú označené ako informačné materiály a správy. Schválili už správu z kontroly hlavného kontrolóra a plán jeho práce na druhý polrok 2018.

15:22

Zástupca polície prezentoval štatistické údaje, zaujímavým faktom je, že klesol počet ukradnutých bicyklov. Kým minulý rok zmizlo vyše 30 bicyklov,v tomto roku to boli len 4 bicykle.