Domov   >  Podnet pre primátora

VIP parkovanie

VIP parkovanie

24.11.2022 - 13:17

gabo torino

Toto sú oficiálne parkovacie miesta pridelené MsÚ ? Ulica ČSĽA pri dopravnom ihrisku

Oficiálne stanovisko primátora

Podnet bol zaslaný primátorovi. Odpoveď zverejníme na tomto mieste.