Domov   >  Podnet pre primátora

Poďakovanie

Poďakovanie

21.10.2022 - 11:18

paulina borikova

Obyvatelia mestskej časti Hetmín/Hetméň by radi vyslovili poďakovanie mestskému úradu, primátorovi a samotným terénnym pracovníkom úradu, za pokosenie a údržbu detského ihriska v našej mestskej časti. Verte, že aj samotní obyvatelia sa snažia tento hravý kúsok pre naše deti občas pokosiť, nie je to ale úplne jednoduché v dnešných finančných podmienkach na vlastné náklady. Vážime si preto, že aj keď nie pravidelne, ale napríklad v tomto mesiaci - október - prišli pracovníci MÚ a ihrisko odborne pokosili a upravili. Obyvatelia Hetmína a hlavne naše deti im Ďakujeme

Oficiálne stanovisko primátora

Podnet bol zaslaný primátorovi. Odpoveď zverejníme na tomto mieste.