Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 28.09.2011 - 11:52  //  aktualizácia: 06.10.2011 - 12:54  //  zobrazené: 2187

Zoznam nájomníkov s ročnými, ako aj s mesačnými zálohovými platbami

číslo: I26/2011

Požadované informácie:

1. Zoznam nájomníkov s ročnými, ako aj s mesačnými zálohovými platbami
2. Náklady na údržbu
3. Mzdy pracovníkov na vrátnici
4. Náklady na EE
5. Spotreba plynu
6. Réžia
7. Celková rekapitulácia za rok 2010
8. Daň z nehnuteľností

Sprístupnené informácie:

1. K bodu č. 1 Zoznam nájomníkov s ročnými, ako aj s mesačnými zálohovými platbami a k bodu č. 6 Réžia sú informácie poskytnuté v prílohe č. 1.
2. K bodu č.2 Náklady na údržbu, k bodu č. 4 Náklady na EE, k bodu č.5 Spotreba plynu,  a k bodu č.7 Celková rekapitulácia za rok 2010 sú informácie poskytnuté v prílohe
č. 2.
3. K bodu č. 8 Daň z nehnuteľností, Vám oznamujeme, že podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov od dane sú oslobodené
pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, a pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestských častí v Bratislave a Košiciach.

Rozhodnutie o nevyhovení v bode 3.

Prílohy

Rozhodnutie

(pdf - 160.63 kB)