Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 30.09.2019 - 10:32  //  aktualizácia: 11.10.2019 - 09:10  //  zobrazené: 5870

Zoznam daňových dlžníkov 2019

Mesto Šaľa ako správca dane podľa § 52 ods. 2 písm. a) z.č. 563/2009 Z.z. o správe daní ( daňový poriadok ) v znení neskorších predpisov môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12. predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160,- EUR a u právnickej osoby 1.600,- EUR. Podľa ods. 3 uvedeného zákona sa v zozname uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu a suma daňových nedoplatkov.

Prílohy