Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 25.05.2009 - 09:06  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:20  //  zobrazené: 1896

Žiadam, aby úrad prehodnotil svoje stanovisko a oznámil, či Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením v osobe stavebníka

číslo: I11/2009

Požadované informácie: 

V žiadosti sa uvádza: „Žiadam, aby úrad prehodnotil svoje stanovisko a oznámil, či Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením v osobe stavebníka, č. rozhodnutia: V/2001/001892-Pe zo dňa 27.4.2001 právoplatné 29.5.2001,

1. bolo prijaté bez ohľadu na to koľkých členov občianskeho združenia zastupovali žiadatelia Ing. Ján Kováčik a Ing. Ladislav Halász. Zákon ustanovuje minimálny počet traja občania, maximálny počet neurčuje,
2. ak po prehodnotení úrad zistí, že prílohu č. 1 v ktorej je uvedený zoznam členov občianskeho združenia žiadatelia predložili, žiadam oznámiť, či v zozname členov je uvedené meno Tibor Franko.

Spôsob sprístupnenia:

K listu zo dňa 24.4.2009 uvádzanému ako „Žiadosť o informáciu v zmysle zákona o prístupe k informáciám“ bolo oznámené nasledovné:

Žiadosť nie je žiadosťou o informáciu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., ale žiadosťou o začatie konania o zmene rozhodnutia. Žiadosť resp. podanie je potrebné doplniť tak, aby bolo zrejmé, čoho sa ako žiadateľ domáhate.

V prípade, že budete žiadať o obnovu konania, Váš návrh musí mať náležitosti podľa § 19 ods. 1, 2  a § 63 ods. 2 Správneho poriadku.

V prípade, že budete žiadať o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, Váš návrh musí mať náležitosti podľa § 19 ods. 1 a 2 Správneho poriadku, pričom v podaní je potrebné opísať skutočnosti, ktoré by viedli k záveru, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, všeobecne záväzným predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením.

Žiadateľ: Tibor Franko, Prievidza