Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 14.02.2020 - 10:48  //  aktualizácia: 14.02.2020 - 11:01  //  zobrazené: 399

Žiaci prezentovali svoje cvičné firmy

Spojená škola v Šali zrealizovala 13. februára 2020 v priestoroch estrádnej sály kultúrneho domu 11. Kontraktačný deň cvičných firiem. Záštitu nad podujatím prevzal Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, mesto Šaľa a Slovenské centrum cvičných firiem zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave.

Cvičná firma je voliteľný predmet v 3. a 4. ročníku a funguje ako efektívne prepojenie teoretickej výučby s praxou. Žiaci pracujú v cvičnej firme, ktorá simuluje podmienky reálnej praxe. Spája teoretické vedomosti z odborných predmetov ako podniková ekonomika, účtovníctvo, výpočtová technika a žiaci majú možnosť pri obchodovaní využiť i cudzí jazyk. Vďaka práci v cvičnej firme sa zvyšuje samostatnosť žiakov pri práci, naučia sa vzájomne komunikovať, pracovať v tíme, rozvíjajú kreativitu, podnikateľské zručnosti, naučia sa zodpovednosti za včasné a kvalitné splnenie úloh. Žiaci – zamestnanci cvičných firiem svoju činnosť prezentujú na celoslovenských a medzinárodných stretnutiach, zúčastňujú sa veľtrhov a kontraktačných dní v rámci školy, Slovenska a zahraničia.

V rámci Kontraktačného dňa cvičných firiem v Šali si prišlo zmerať svoje podnikateľské zručnosti  25 cvičných firiem zo Slovenska a Českej republiky. Reprezentovali školy z Bratislavy, Nitry, Levíc, Kolárova, Serede, Nových Zámkov, Zlatých Moraviec, Senca, Šale a Sokolova. Otvorenia kontraktačného dňa sa zúčastnil aj viceprimátor Šale Róbert Tölgyesi. Žiaci sa predstavili rôznymi zaujímavými firmami: knižnica, cestovná kancelária, catering, wellness a mnohé iné.

(DH, zdroj: ŠIOV)