Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 12.04.2021 - 08:19  //  aktualizácia: 12.04.2021 - 08:20  //  zobrazené: 1153

Zaslanie zápisnice z komisie územného plánovania, výstavby a dopravy z 18. 03. 2021

číslo: I19/2021

Požadované informácie: zaslanie zápisnice z komisie územného plánovania, výstavby
a dopravy z 18. 03. 2021: https://sala.sk/clanok/7626-komisie-uzemneho-planovania-vystavby-a-dopravy-pozyva.

 

Sprístupnené informácie:

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu, zo dňa
18. 03. 2021 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 4 strany A4.

Prílohy

Zápisnica z komisie ÚPVaD

(pdf - 298.05 kB)