Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.06.2017 - 12:42  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 12:42  //  zobrazené: 539

zaslanie preberacieho protokolu k stavbe „Revitalizácia Námestia Sv. Trojice a priľahlého okolia“.

číslo: I4/2017

Požadované informácie: zaslanie  preberacieho protokolu k stavbe „Revitalizácia Námestia Sv. Trojice a priľahlého okolia“.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

  • v prílohe Vám zasielame fotokópiu Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby „Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ Šaľa“– 4 strany formátu A4.

Prílohy