Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 04.10.2021 - 15:47  //  aktualizácia: 11.10.2021 - 14:41  //  zobrazené: 1639

Začína sa jesenné upratovanie - I. etapa

Tak ako každý rok, aj teraz chystá mesto jesenné upratovanie. Počas neho sa obyvatelia môžu zbaviť nadrozmerného odpadu legálnym spôsobom. Prvá etapa bude prebiehať od 8. do 10. októbra 2021. 

Kontajnery sa budú priebežne vyprázdňovať počas všetkých troch dní. Prosím, neukladajte odpad vedľa kontajnera, ale počkajte, kým kontajner bude prázdny. 

Do kontajnerov je zákaz vyhadzovať elektroodpad, biologický odpad, stavebný odpad, pneumatiky a nebezpečné zložky odpadu.

 

 

 

J E S E N N É     U P R A T O V A N I E     2021

 

Šaľa  I.: od 8. októbra do 10. októbra

 

 

 

 1. Rozhranie Váhovej a J. Kollára
 2. Bottova ulica – vnútro blok
 3. Partizánska ulica – za DK Chemik
 4. Rozhranie SNP a Hornej
 5. Hlboká ulica – pri garážach
 6. Rozhranie Švermovej a Kráľovskej ulici
 7. Rozhranie Murgašovej a SNP
 8. Rozhranie Smetanovej a SNP
 9. Horná ulica – smer Kúpalisko
 10. Rozhranie Kráľovskej a Hlbokej
 11. Murgašova a Agátová pri plote SAD
 12. Mostová ulica
 13. Novomeského – vnútro blok
 14. Novomeského č. 4
 15. Vedľa obytného domu na Hurbanovej ulici
 16. 8. mája
 17. Rozhranie Jesenského a Krátkej
 18. Rozhranie Jazernej a Letnej
 19. Okružná – oproti herni ADMIRÁL
 20. P. Pázmáňa 5, 7

 

 

!!!  DO NÁDOB JE ZAKÁZANÉ UKLADAŤ BIOLOGICKÝ ODPAD ZO ZELENE,

ELEKTROODPAD, AKÝKOĽVEK STAVEBNÝ ODPAD, PNEUMATIKY   A NEBEZPEČNÉ ZLOŽKY ODPADU  !!!

  

 

PRI UKLADANÍ ODPADU DO KONTAJNEROV PLATIA HYGIENICKÉ OPATRENIA

 

 

NEUKLADAJTE ODPAD VEDĽA KONTAJNEROV, VYČKAJTE NA DOVEZENIE PRÁZDNEHO KONTAJNERA. KONTAJNERY SA BUDÚ VYPRÁZDŇOVAŤ PRIEBEŽNE POČAS CELEJ DOBY TERMÍNOV UPRATOVANIA (V PIATOK, SOBOTU AJ V NEDEĽU).

 

 

Bližšie informácie na referáte ŽP oddelenia stratégie a komunálnych činnosti MsÚ Šaľa, tel. č. 0918248690

Prílohy

Jesenne upratovanie 2021

(docx - 16.74 kB)