Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.03.2021 - 14:27  //  aktualizácia: 17.03.2021 - 14:28  //  zobrazené: 1141

Za akú cenu, podmienok a komu bol predaný pozemok mesta Šaľa parcela C 3198/348, k. ú. Šaľa, obec Šaľa

číslo: I13/2021

Požadované informácie: za akú cenu, podmienok a komu bol predaný pozemok mesta Šaľa parcela C 3198/348, k. ú. Šaľa, obec Šaľa.

 

Sprístupnené informácie:

 

Mesto Šaľa vyhlásilo na pozemok, parc. č. 3198/348  obchodnú verejnú súťaž dňa 12. 11. 2008, dňa 12. 02. 2009 bol mestským zastupiteľstvom schválený prevod pozemku Uznesením
č. 1/2009-XX, pre víťaza obchodnej verejnej súťaže spoločnosť SPORTER s. r. o.

Kupujúci zaplatil za prevádzaný pozemok 40,00 Eur/m2 , t. j. celkovú sumu 95 160,00 Eur,
z toho 9 476,00 Eur ako súťažnú zábezpeku, zostatok sumy vo výške 85 684,00 Eur doplatil po podpise kúpnej zmluvy.

Kúpnou zmluvou a zmluvou o zriadení predkupného práva bolo zriadené  predkupné právo  ako vecné právo v prospech predávajúceho.

Kupujúci kúpil nehnuteľnosť za účelom výstavby sídla spoločnosti (kancelárske priestory s príslušnými skladovými a parkovacími priestormi) podľa víťazného návrhu z obchodnej verejnej súťaže.