Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 20.11.2019 - 15:13  //  aktualizácia: 09.12.2019 - 21:57  //  zobrazené: 1089

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2019

Mesto Šaľa vyhlasuje ďalší ročník oceňovania najlepších športovcov, športových kolektívov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2019.  Vyzýva verejnosť, školy, športové kluby a občianske združenia pôsobiace v oblasti športu na území mesta Šaľa, ktoré sú, ale aj nie sú členmi Asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa, aby písomne predložili svoje návrhy do podateľne MsÚ Šaľa alebo ich  zaslali na e-mailovú adresu cizmarikova@sala.sk do 6. 12. 2019 do 14,00 hod.

 

Doručovacia adresa:                                                  Kontakt:

Mestský úrad                                                             Ing. Martina Čižmáriková

Nám. Sv. Trojice 7                                                    cizmarikova@sala.sk

927 15 Šaľa                                                               031/770 59 81 klapka 319

mobil: 0918 248 298                                                 031/770 59 82 klapka 319

                                                                                   031/770 59 83 klapka 319

                                                                                   031/770 59 84 klapka 319

 

Vyberte si z nasledujúcich kategórií a svoje návrhy môžete podať v každej z nich:

 1. Dospelí a juniori – kolektívy
 2. Mládež – kolektívy
 3. Dospelí a juniori – jednotlivci
 4. Mládež – jednotlivci
 5. Tréneri
 6. Zaslúžilí funkcionári
 7. Osobitné ocenenie

 

Záväzné kritéria pre podávanie návrhov na ocenenia:

 1. Kategória „Kolektívy dospelí a juniori“
 1. Kluby a oddiely súťažiace v celoštátnych súťažiach
 • umiestnenie na 1., 2. alebo 3. mieste (konečné umiestnenie)
 • umiestnenie na 1. mieste na medzinárodných dielčích podujatiach
 • umiestnenie na 1. mieste v celoštátnych rámcových súťažiach (napr. zväzové kolo v karate, voltíži, plutvovom plávaní a pod).

Je možné navrhnúť len 1 kolektív.

 1. Kluby a oddiely súťažiace v krajských a okresných súťažiach
 • umiestnenie na 1., výnimočne na 2. mieste (konečné umiestnenie)

Je možné navrhnúť len 1 kolektív.

 1. Kategória „Kolektívy mládež“
 1. Kluby a oddiely súťažiace v celoštátnych súťažiach
 • umiestnenie na 1., 2. a 3. mieste (konečné umiestnenie)
 • umiestnenie na 1. mieste na medzinárodných dielčích podujatiach
 • umiestnenie na 1. mieste v celoštátnych rámcových súťažiach (napr. zväzové kolo v karate, voltíži, plutvovom plávaní a pod).

Je možné navrhnúť 1, výnimočne 2 kolektívy pri počte 5 a viac mládežníckych kolektívov.

 1. Kluby a oddiely súťažiace v krajských a okresných súťažiach
 • umiestnenie na 1., výnimočne na 2. mieste (konečné umiestnenie)

Je možné navrhnúť 1, výnimočne 2 kolektívy pri počte 5 a viac mládežníckych kolektívov.

 1. Družstvá základných škôl súťažiacich v rámci AŠŠ
 • umiestnenie na 1. mieste v rámci okresu, kraja
 1. Kategória „Jednotlivci dospelí a juniori“
 • umiestnenie na 1., 2. alebo 3. mieste na majstrovstvách sveta alebo Európy
 • majster Slovenska, 2. alebo 3. miesto na majstrovstvách Slovenska, majster kraja
 • víťaz medzinárodných alebo celoslovenských rámcových podujatí
 • návrh jednotlivca z kolektívu – výrazne najlepší (opora družstva, vzor pre mládež)

Je možné navrhnúť z jedného klubu iba jedného.

Dvojica sa hodnotí ako jednotlivec.

 1. Kategória „Jednotlivci mládež“
 • umiestnenie na 1., 2. alebo 3. mieste na majstrovstvách sveta alebo Európy
 • majster Slovenska, 2. alebo 3. na majstrovstvách Slovenska, majster kraja
 • víťaz medzinárodných alebo celoslovenských rámcových podujatí
 • návrh jednotlivca z kolektívu – výrazne najlepší (opora družstva, vzor pre mládež)

Je možné navrhnúť z jedného klubu iba jedného, pri výnimočných výsledkoch aj dvoch.

 1. Kategória „Tréneri“
 • maximálne 2 návrhy (jeden návrh za výrazný úspech klubu a druhý ako tréner mládeže)
 1. Kategória „Zaslúžilí funkcionári“
 • maximálne 2 návrhy z klubu za výrazný prínos v činnosti klubu (zamerať sa na jubilantov)
 1. Kategória „Osobitné ocenenie“
 • tréneri a funkcionári pôsobiaci v oblasti športu desiatky rokov pri svojich životných jubileách (70, 75, 80 .... rokov)
 • jubileá klubov (30, 40, 50 .... rokov úspešného pôsobenia)

Záverečné ustanovenie:

O všetkých návrhoch bude rozhodovať Komisia mládeže a športu pri MsZ Šaľa na svojom zasadnutí dňa 9. 12. 2019.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční dňa 25. 2. 2020 o 17,00 hodine na  verejnom podujatí v divadelnej sále Domu kultúry v Šali.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Róbert Tölgyesi

  zástupca primátora mesta Šaľa

  na základe Poverenia zo dňa 10. 10. 2019