Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 30.11.2018 - 09:44  //  aktualizácia: 12.12.2018 - 13:38  //  zobrazené: 1147

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA OCENENIE ÚSPEŠNÝCH ŠPORTOVCOV, KOLEKTÍVOV, TRÉNEROV A FUNKCIONÁROV ZA ROK 2018

Mesto Šaľa vyhlasuje ďalší ročník oceňovania najlepších športovcov, športových kolektívov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2018 a vyzýva športové kluby a občianske združenia pôsobiace v oblasti športu na území mesta Šaľa, ktoré nie sú členmi Asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa, aby písomne predložili svoje návrhy do podateľne MsÚ Šaľa alebo ich  zaslali na e-mailovú adresu cizmarikova@sala.sk
do 11. 1. 2019 do 14,00 hod.

 

Doručovacia adresa:                                                  Kontakt:

Mestský úrad                                                             Ing. Martina Čižmáriková

Nám. Sv. Trojice 7                                                    cizmarikova@sala.sk

927 15 Šaľa                                                               031/770 59 81 klapka 319

mobil: 0918 248 298                                                 031/770 59 82 klapka 319

                                                                                   031/770 59 83 klapka 319

                                                                                   031/770 59 84 klapka 319

 

Vyberte si z nasledujúcich kategórií a svoje návrhy môžete podať v každej z nich:

 1. Dospelí – kolektívy
 2. Dospelí – jednotlivci
 3. Mládež – kolektívy
 4. Mládež – jednotlivci
 5. Tréneri
 6. Funkcionári
 7. Osobitné ocenenie

 

Záväzné kritéria pre podávanie návrhov na ocenenia: 

1. kategória – Kolektívy dospelí a juniori

 1. Kluby a oddiely súťažiace v celoštátnych súťažiach:
 • umiestnenie na 1., 2. a 3 mieste
 • umiestnenie na 1. mieste pri medzinárodných dieľčích podujatiach
 • umiestnenie na 1. mieste v celoštátnych rámcových súťažiach (napr. zväzové kolo v karate, plutvovom plávaní, voltíži a pod.)
 1. Kluby a oddiely súťažiace v krajských a okresných súťažiach
 • umiestnenie na 1., výnimočne na 2. mieste
 1. kategória – Kolektívy mládeže
 1. Kluby a oddiely súťažiace v celoštátnych súťažiach:
 • umiestnenie na 1., 2. a 3 mieste
 • umiestnenie na 1. mieste pri medzinárodných dieľčích podujatiach
 • umiestnenie na 1. mieste v celoštátnych rámcových súťažiach (napr. zväzové kolo v karate, plutvovom plávaní, voltíži a pod.)
 1. Kluby a oddiely súťažiace v krajských a okresných súťažiach
 • umiestnenie na 1., výnimočne na 2. mieste
 1. Družstvá základných škôl súťažiace v rámci AŠŠ
 • umiestnenie na 1. mieste v rámci okresu, kraja
 1. kategória – Jednotlivci - dospelí a juniori
 1. umiestnenie na 1., 2. a 3. mieste na majstrovstvách sveta alebo Európy
 2. majster Slovenska, vice-majster Slovenska, majster kraja
 3. návrh jednotlivca z kolektívov – výrazne najlepší (napr. opora družstva, vzor pre mládež atď.) Návrh len jedného člena z klubu alebo oddielu.
 4. víťaz medzinárodných alebo celoslovenských rámcových podujatí (napr. zväzové kolo v karate, voltíži a pod.) Návrh len jedného člena z klubu alebo oddielu.

Poznámka: Dvojica sa hodnotí ako jednotlivec.

 1. kategória – Jednotlivci – mládež
 1. umiestnenie na 1., 2. a 3. mieste na majstrovstvách sveta alebo Európy
 2. majster Slovenska, vice-majster Slovenska, majster kraja
 3. návrh jednotlivca z kolektívov – výrazne najlepší (napr. opora družstva, vzor pre mládež atď.) Návrh len jedného člena z klubu alebo oddielu.
 4. víťaz medzinárodných alebo celoslovenských rámcových podujatí (napr. zväzové kolo v karate, voltíži a pod.) Návrh len jedného člena z klubu alebo oddielu.

Poznámka: Dvojica sa hodnotí ako jednotlivec.

 1. kategória – Tréneri

Maximálne 2 návrhy z klubu alebo oddielu za výrazný úspech v činnosti klubu alebo oddielu. Druhý návrh ako tréner mládeže.

 1. kategória – Zaslúžilí funkcionári

Maximálne 2 návrhy z klubu alebo oddielu za výrazný prínos v činnosti klubu alebo oddielu. Zamerať sa na jubilantov.

 1. kategória – Osobitné ocenenia
 1. Tréneri a funkcionári pôsobiaci desiatky rokov v športe a dosiahli výrazné úspechy. Ocenenia pri životných jubileách: 60, 65, 70, 75 , 80.... rokov.
 2. Jubilea klubov alebo oddielov: 30, 40, 50, 60.... rokov úspešného účinkovania.
 1. Záverečné ustanovenie
 1. O všetkých návrhoch rozhoduje v prípade členov OATJK Šaľa Výkonný výbor OATJK (poznámka: návrhy členov OATJK zaslané na Mestský úrad Šaľa nebudú akceptované).
 2. O návrhoch nečlenov OATJK bude v súlade s uvedenými kritériami rozhodovať komisia mládeže a športu pri MsZ Šaľa. Sporné prípady budú riešené rokovaním medzi OATJK a komisiou mládeže a športu.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční dňa 25. 3. 2019 o 17,00 hodine na  verejnom podujatí v divadelnej sále Domu kultúry v Šali