Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 16.03.2011 - 07:53  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:57  //  zobrazené: 2269

Vývoj sadzieb daní z nehnuteľností za jednotlivé roky od roku 1990 podľa jednotlivých druhov nehnuteľnosti

číslo: I07/2011

Požadované informácie:
1. Vývoj sadzieb daní z nehnuteľností za jednotlivé roky od roku 1990 podľa jednotlivých druhov nehnuteľnosti.

2. Objem vybraných daní z nehnuteľnosti v eurách od roku 1990 podľa jednotlivých druhov nehnuteľností:
Orná pôda
Trávnaté porasty
Záhrady
Zastavané plochy
Stavebné pozemky
Ostatné plochy
Stavby na bývanie
Poľnohospodárske stavby
Rekreačné stavby
Garáže
Priemyselné stavby
Stavby na ostatné podnikanie
Ostatné stavby
Byty
Nebytové priestory na podnikanie
Ostatné nebytové priestory.

Sprístupnené informácie:
1. Prehľad sadzieb dane z nehnuteľností za obdobie rokov 1993 – 2011 Vám bol zaslaný e-mailom dňa 3. marca 2011. Daň z nehnuteľností sa v zmysle zákona  č. 317/1992 Zb. prvý raz vyrubila za rok 1993.
2. Objem vybraných daní z nehnuteľností od roku 2000:
- výkaz o dani z nehnuteľností za rok 2000 – 1 strana formátu A4
- výkaz o dani z nehnuteľností za rok 2001 – 1 strana formátu A4
- výkaz o dani z nehnuteľností za rok 2002 – 1 strana formátu A4
- výkaz o dani z nehnuteľností za rok 2003 – 1 strana formátu A4
- výkaz o dani z nehnuteľností za rok 2004 – 1 strana formátu A4
- výkaz o dani z nehnuteľností za rok 2005 – 1 strana formátu A4
- výkaz o dani z nehnuteľností za rok 2006 – 1 ks obojstranného formátu A4 a 1 ks jednostranného formátu A4
- výkaz o dani z nehnuteľností za rok 2007 – 1 ks obojstranného formátu A4 a 1 ks jednostranného formátu A4
- výkaz o dani z nehnuteľností za rok 2008 – 3 strany formátu A4
- výkaz o dani z nehnuteľností za rok 2009 – 3 strany formátu A4
- výkaz o dani z nehnuteľností za rok 2010 – 3 strany formátu A4.

Rozhodnutie o čiastočnom nevyhovení v bode 2.

Žiadateľ: Michaela Popelková, Šaľa

Prílohy

Rozhodnutie

(pdf - 110.95 kB)
Výkaz Dz N 2008-2010

(pdf - 735.9 kB)
Výkaz DzN 2000-2005

(pdf - 480.53 kB)
Výkaz DzN 2006-2007

(pdf - 426.74 kB)