Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 01.08.2023 - 12:43  //  aktualizácia: 01.08.2023 - 12:45  //  zobrazené: 878

Víno Terra Wag – Šaľa 2023 – 8. ročník

REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 

Názov projektu

Víno Terra Wag – Šaľa 2023 – 8. ročník

Číslo zmluvy

Z M L U V A č. 1110/2023/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu uzatvorená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu v znení neskorších zmien (ďalej len „VZN NSK č. 5/2020) a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa  27.6.2023

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8089278/

Program

ÚNSK – dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

Prioritná oblasť 

Prioritná oblasť  2 – Podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu, agroturizmu, gastroturizmu, vinárstva a vinohradníctva

Financovaný z

Nitrianskeho samosprávneho kraja

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

2023

Ukončenie realizácie aktivít projektu

2023

Schválená dotácia

1501 EUR

Povinné spolufinancovanie

min. 605  EUR

Celkové náklady na projekt podľa žiadosti

6050 EUR

Očakávania a význam

  • nadregionálne podujatie podporujúce rozvoj cestovného ruchu - nárast počtu turistov – návštevníkov v meste
  • rozvoj cestovného ruchu v mestskej destinácií so zreteľom na podporu rozvoja vinárstva

Obsah projektu

Predmetom projektu je súťažná prezentácia a výstava vín Víno Terra Wag – Šaľa 2023. Tradícia tejto súťažnej prehliadky bola založená v Šali v roku 2015, v roku 2023 pôjde už o 8. ročník tohto jedinečného podujatia, ktoré sa teší stále väčšej pozornosti a popularite. Súťaž Vino Terra Wag, ako ju poznáme doteraz, dosiahla medzinárodnú úroveň, v predošlých ročníkoch sa do nej zapojili vzorky zo 7 krajín. Do posledného ročníka sa zapojili 3.krajiny, vinárstva zo Slovenska a Čiech, ale aj Maďarska, spolu ich bolo 57,  s 252 vzorkami vín.

Podujatie Víno Terra Wag – Šaľa 2022 sa po prvýkrát stalo nominačnou súťažou do Národného salónu vín Slovenskej republiky 2022. V tejto tradícii máme záujem pokračovať.

Toto jedinečné podujatie v oblasti podpory vinárstva a cestovného ruchu/gastronómie sa  skladá z troch aktivít. Najprv je to odborná degustácia, na ktorej kvalifikovaní degustátori hodnotia jednotlivé vzorky vín. Ďalej je to slávnostné vyhodnotenie výsledkov súťaže, a na druhý deň sa uskutočňuje 2-dňová verejná degustácia.

PROJEKT JE REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA