Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.07.2020 - 15:33  //  aktualizácia: 05.08.2020 - 15:46  //  zobrazené: 2429

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti "Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART

Mesto Šaľa sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky organizácie, verejnosť i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Projekt „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ je zameraný na premenu mesta Šaľa na SMART city, t.j. mesta 21. storočia a inteligentnú samosprávu, ktorá poskytuje občanom a návštevníkom inteligentné riešenia vo vybraných oblastiach. Cieľom  je posunúť Mesto Šaľa smerom k inteligentnému riešeniam využiteľným pri riadení v aspekte budovania trvalo udržateľnej IoT (internet vecí) architektúry. Týmto cieľom Mesto Šaľa dosiahne najväčšiu možnú mieru IoT (internetu vecí) – zber dát z rôznych oblastí fungovania mesta, riadenie rôznych oblastí, zabezpečenie efektivity procesov, resp. úspory. Vybrané oblasti riešenia sú:

  1. Bezpečnosť
  2. Životné prostredie
  3. Parkovanie
  4. Informovanosť obyvateľstva

Predmetom projektu je vybudovanie IKT platformy zameranej na prepojenie informačných systémov a externých senzorov a zariadení potrebných pre získavanie a poskytovanie dát. IKT platforma bude pozostávať IoT dátového centra a štyroch modulov (Bezpečnosť, Životné prostredie, Parkovanie, Informovanosť obyvateľstva). Úlohou SMART riešenia je monitorovať situáciu v meste a prostredníctvom informačnej platformy informovať verejnosť o výsledkoch monitorovania. Monitorovanie vybraných oblastí zároveň prinesie vstupné dáta pre efektívnejšiu samosprávu a riešenie vybraných kompetencií mesta.

Dôvody realizácie projektu:

  • premeniť Mesto Šaľa na SMART city využívajúce inteligentné riešenia
  • vybudovanie IoT platformy, ktorá bude integrovať nielen 4 nové SMART moduly, ale aj existujúce aplikácie mesta a je pripravená na prepojenie ďalších SMART aplikácií tretích strán do budúcnosti
  • zabezpečiť zdieľanie údajov s občanmi (poskytovať dáta vo forme osobných a/alebo otvorených údajov)
  • inteligentné riadenie parkovacej politiky
  • zlepšenie bezpečnostnej situácie na území mesta
  • využitie umelej inteligencie – výkonného počítača pre spracovanie získavaných údajov z periférií (senzory, zariadenia, kamery)


Štúdia uskutočniteľnosti a TCO sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: mesto@sala.sk do 03.08.2020.

Dokumenty na stiahnutie:

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti bolo ukončené k 03.08.2020.

Prílohy