Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.05.2023 - 11:19  //  aktualizácia: 29.05.2023 - 11:19  //  zobrazené: 566

Uvedenie celkového počtu zistených nelegálnych stavieb v rámci vykonávaného štátneho stavebného dohľadu v pôsobnosti stavebného úradu za obdobie roka 2021/2022

číslo: I19/2023

Požadované informácie:

  1. uvedenie celkového počtu zistených nelegálnych stavieb v rámci vykonávaného štátneho stavebného dohľadu v pôsobnosti stavebného úradu za obdobie roka 2021/2022,
  2. uvedenie počtu začatých konaní o dodatočnú legalizáciu stavby,
  3. uvedenie počtu dodatočne legalizovaných stavieb,
  4. uvedenie počtu vydaných rozhodnutí o odstránení stavby alebo rozhodnutí, ktorými stavebný úrad odkázal vlastníka nelegálnej stavby na súd.

Sprístupnené informácie:

  1. celkový počet zistených nelegálnych stavieb v rámci vykonávaného štátneho stavebného dohľadu v pôsobnosti stavebného úradu: rok 2021 = 0,  rok 2022 = 4,
  2. počet začatých konaní o dodatočnú legalizáciu stavby: rok 2021 = 0,  rok 2022 = 4,
  3. počet dodatočne legalizovaných stavieb: rok 2021 = 0,  rok 2022 = 0,
  4. počet vydaných rozhodnutí o odstránení stavby alebo rozhodnutí, ktorými stavebný úrad odkázal vlastníka nelegálnej stavby na súd:

za obdobie roka 2021/2022 stavebný úrad neeviduje žiadne rozhodnutie