Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 13.12.2010 - 11:07  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:28  //  zobrazené: 1505

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 2011  |  dátum konania: 06.12.2010  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Skúšobné hlasovanie č. 1
Za hlasovalo: 12
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 4
MUDr. Igor Bečár, Ladislav Košičár, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Počet neprítomných: 1
Ing. Jozef Husárik,

Hlasovanie č. 2
Skúšobné hlasovanie č. 2
Za hlasovalo: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 4
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč,
Zdržalo sa: 9
Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Jozef Husárik,

Hlasovanie č. 3
Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča – ukončiť ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Za hlasovalo: 12
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 7
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 1
Ing. Marek Vrbovský
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Jozef Husárik,

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaP