Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 07.04.2013 - 14:04  //  aktualizácia: 09.05.2013 - 14:07  //  zobrazené: 813

Týždeň v Šali 1.-7.4.2013

Desať udalostí týždňa.
Utorok

1. Stretnutie občanov mesta s pracovníkmi mestského úradu, prednostkou úradu a zástupcom primátora k problematike výrubu stromov a realizácie projektu centrálnej mestskej zóny.
2. Boli nasadené nové dopravné značky na križovatke pri Trikote, ktoré zvýrazňujú riadenie dopravy v križovatke a dôraznejšie upozorňujú vodičov.
3. Nasadené bolo označenie viacerých ulíc v časti Orechová.

Streda

4. Ohliadka stromov určených na výrub za účasti zástupcov verejnosti.
5. Konalo sa verejné prerokovanie zámeru realizácie projektu: Geotermálna elektráreň Horný Jatov.

Štvrtok

6. Zasadala Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri Mestskom zastupiteľstve v Šali.
7. Rokovanie zástupcov mesta pod vedením prednostky úradu s predstaviteľmi spoločnosti SITA, ktorá zabezpečuje likvidáciu komunálneho odpadu. Témou, okrem iného, bola výstavba ďalších stojísk kontajnerov.

Piatok

8. Rokovanie so zástupcami Slovenského plynárenského priemyslu k otázkam rekonštrukcie plynových rozvodov na uliciach Školská a Dolná.

Nedeľa

9. Verejné prerokovanie programu odpadového hospodárstva v Nitre za účasti zástupcov Šale.
10. Končí prvá fáza jarného upratovania a prenáša sa do ďalších lokalít: rozhranie Váhovej a Robotníckej, Bottova – vnútroblok, Partizánska - za DK Chemik, rozhranie SNP a Okružnej, Hlboká – pri garážach, Rozhranie Švermovej a Kráľovskej, rozhranie Murgašovej a SNP, rozhranie Smetanovej a SNP, Rozhranie Kráľovskej a Agátovej, Štúrova – od Hlbokej, rozhranie Švermovej a Kpt. Jaroša, Murgašova– pri Vodomonte, Mostová, Novomeského – vnútroblok, 1. mája pred obytným domom, 8. mája, Pázmáňa pri 13 poschodových, Jesenského – od Hlavnej.