Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.09.2016 - 15:44  //  aktualizácia: 07.09.2016 - 15:44  //  zobrazené: 3105

SLOVAK TELEKOM - Oznámenie o práci na telekomunikačnej sieti

Dovoľujeme si Vás informovať o pripravovaných prácach na telekomunikačnej sieti Slovak Telekomu.
V dňoch 24.9. – 27.9. bude spoločnosť NOSRETI SK s.r.o. zabezpečovať prepravu nadrozmerného nákladu z podniku Slovnaft Bratislava do cieľového miesta DUSLO Šaľa.
 
Našu spoločnosť Slovak Telekom prepravca požiadal o dočasné odstránenie prekážok na trase, konkrétne telekomunikačné stĺpy a vedenia ponad cestu tam, kde budú prekážať preprave nákladu.
Naši pracovníci počas prepravy zabezpečia zvesenie vedení na nevyhnutnú dobu, čo bude mať za následok dočasné prerušenie poskytovania telekomunikačných služieb občanom vo Vašej obci/meste.
 
Čas prepravy je naplánovaný na nočné hodiny nasledovne:
 
Dlhá n/Váhom – 27.9. v čase cca 01:00 – 03:00
Šala – Veča – 27.9. v čase cca 03:00 – 04:00
Trnovec n/Váhom – 27.9. v čase cca 04:00 – 05:00
 
Tento harmonogram je len orientačný, presné časy sa môžu zmeniť v závislosti na počasí a hustoty premávky.
Preprava bude koordinovaná pracovníkmi energetiky a Polície SR.
 
Dovoľujeme si Vás požiadať o informovanie občanov prostredníctvom obecného/mestského rozhlasu o plánovanom výpadku poskytovania telekomunikačných služieb.
 
Prípadné poruchy telekomunikačných služieb po skončení prepravy nadrozmerného nákladu je potrebné nahlásiť na poruchovú službu tel. 12 129.
 
Ďakujeme za pochopenie a Vašu spoluprácu.
 
S pozdravom
Slovak Telekom, a.s.