Domov   >  Interné smernice
publikované: 04.01.2024 - 14:23  //  aktualizácia: 04.01.2024 - 14:28  //  zobrazené: 283

Registratúrny poriadok mestského úradu v Šali

Registratúrny poriadok ustanovuje postup organizačných útvarov v zmysle platnej organizačnej štruktúry Mestského úradu v Šali a Mestskej polície v Šali (ďalej len „úrad“)  pri správe registratúry, a to pri manipulácii s registratúrnymi záznamami a spismi, ako aj pri náležitom a pravidelnom vyraďovaní spisov. Súčasťou registratúrneho poriadku je registratúrny plán úradu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto predpisu.

Prílohy