Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 13.07.2018 - 08:42  //  aktualizácia: 13.07.2018 - 08:43  //  zobrazené: 2076

Prosím o preverenie funkčnosti všetkých skriniek na osvetlení v cintoríne mestskej časti Veča. Ak nie sú funkčné, prosím všetky o odstránenie, vyzerá to nevhodne na pietnom mieste.

predkladateľ: Marek Molnár

Odpoveď na interpeláciu podané v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018, ktoré sa konalo dňa 28. júna 2018

 

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 06. 2018,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Prosím o preverenie funkčnosti všetkých skriniek na osvetlení v cintoríne mestskej časti Veča. Ak nie sú funkčné, prosím všetky o odstránenie, vyzerá to nevhodne na pietnom mieste.
  2. Prosím, aby sa opravil a urobil nájazd na chodníku pre kočíky a hendikepovaných ľudí
    na ul. Dózsova smer Priečna.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Správca cintorína uvedenú požiadavku preverí a prípadné nedostatky, resp. nefunkčnosť sa pokúsi odstrániť v čo najkratšom čase a v rámci finančných možností schváleného rozpočtu.
  2. Poškodenie nábehu chodníka v križovaní ulíc Dózsova a Priečna bude opravené v priebehu mesiaca júl 2018.

 

S pozdravom

 

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

JUDr. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností