Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 16.01.2023 - 15:03  //  aktualizácia: 16.01.2023 - 15:06  //  zobrazené: 2121

Prieskum názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov mesta Šaľa za rok 2022

Vážení občania mesta,

dovoľujeme si Vás požiadať aj v tomto roku o spoluprácu pri vyplnení 4 dotazníkov, ktoré sú súčasťou prieskumu názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov týkajúcich sa poskytovaných služieb v meste Šaľa, kultúry, životného prostredia a života v meste ako mieste pre bývania za rok 2022. Výsledky prieskumu budú použité pre potreby vyhodnotenia plnenia aktivít Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na obdobie 2015-2022 zmysle Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022.

Prosíme Vás o pár minút Vášho času na vyplnenie dotazníka.

Prosíme o uprednostnenie vyplnenia dotazníka online formou.

Prieskum prebieha do 31. 3. 2023

 Za Vaše názory vopred ďakujeme.

Online dotazníky:

ONLINE DOTAZNÍK ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dotazník - prieskum spokojnosti s oblasťou životného prostredia za rok 2022 (google.com)

ONLINE DOTAZNÍK BÝVANIE A ŽIVOT V MESTE

Dotazník- spokojnosti obyvateľov s mestom ako miestom pre bývanie a život za rok 2022 (google.com)

ONLINE DOTAZNÍK SLUŽBY

Dotazník- prieskum spokojnosti s poskytovanými službami v meste Šaľa za rok 2022 (google.com)

ONLINE DOTAZNÍK KULTÚRA

Dotazník - kultúrny život a kultúrne podujatia v meste Šaľa za rok 2022 (google.com)

S pozdravom

Ing. Eliška Vargová

Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy
Mesto Šaľa - MsÚ
Námestie Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
Tel. 031/7705985

Prílohy

Dotazník sluzby 2022

(pdf - 163.65 kB)
Dotazník kultúra 2022

(pdf - 162.08 kB)