Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 11.01.2021 - 10:38  //  aktualizácia: 11.01.2021 - 10:41  //  zobrazené: 1225

Prieskum názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov mesta Šaľa za rok 2020

Prieskum názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov mesta Šaľa za rok 2020

 

Vážení občania mesta,

dovoľujeme si Vás požiadať aj v tomto roku o spoluprácu pri vyplnení 4 dotazníkov, ktoré sú súčasťou prieskumu názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov týkajúcich sa poskytovaných služieb v meste Šaľa, kultúry, životného prostredia a života v meste ako mieste pre bývania za rok 2020. Výsledky prieskumu budú použité pre potreby vyhodnotenia plnenia aktivít Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na obdobie 2015-2020. Oproti predošlým rokom sme do prieskumu nezaradili dotazník z oblasti kultúrneho života s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce z pandemickej situácie.

 Prosíme Vás o pár minút Vášho času na vyplnenie dotazníka.

Vzhľadom na súčasnú situáciu prosíme o uprednostnenie vyplnenia dotazníka online formou.

 

Prieskum prebieha do 31. 3. 2021

 

 Za Vaše názory vopred ďakujeme.

 

Online dotazníky:

ONLINE DOTAZNÍK ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWZ34SfmjvoSbKZ6j5T5cY_M4c0haWzX3jpajiB7LWKDLs5w/viewform

ONLINE DOTAZNÍK BÝVANIE A ŽIVOT V MESTE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN0cCH2fHLGoDw4HK9EWKxqV1bzgOc4TsRT9meZo3dvEw5KQ/viewform

ONLINE DOTAZNÍK SLUŽBY

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecsrXao07n0yAsU1The1m5OI8GPulljd58LMz47Mvzatef1Q/viewform

 

S pozdravom

 

 

Ing. Petra Kárasová
Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy
Oddelenie stratégie a komunálnych činností
Mesto Šaľa - MsÚ
Námestie Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
Tel. 031/7705981

 

Prílohy