Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 09.01.2019 - 15:04  //  aktualizácia: 09.01.2019 - 15:07  //  zobrazené: 1186

Prieskum názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov mesta Šaľa za rok 2018

Vážení občania mesta,

dovoľujeme si Vás požiadať aj v tomto roku o spoluprácu pri vyplnení 4 dotazníkov, ktoré sú súčasťou prieskumu názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov týkajúcich sa poskytovaných služieb v meste Šaľa, kultúry, životného prostredia a života v meste ako mieste pre bývania za rok 2018. Výsledky prieskumu budú použité pre potreby vyhodnotenia plnenia aktivít Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na obdobie 2015-2020. Prosíme Vás o pár minút Vášho času na vyplnenie dotazníka.

Vyplnené dotazníky je možné odovzdať na prvom kontakte na Mestskom úrade v Šali, Námestie Sv. Trojice 7. Zároveň je možné vyplnené dotazníky zaslať emailom na mesto@sala.sk .

 

Prieskum prebieha do 29. 3. 2019

Za Vaše názory vopred ďakujeme.

Online dotazníky:

ONLINE DOTAZNÍK ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

https://docs.google.com/forms/d/1S7KSvg0_tqFJhg9tivuGgJVUQ24GtHYNTJiMEqQeel8/edit

 

ONLINE DOTAZNÍK KULTÚRNY ŽIVOT

https://docs.google.com/forms/d/1S-u9oX0zpGxJo3iw4t8KB-crGOs58wuurcOJkf--Pt8/edit

 

ONLINE DOTAZNÍK BÝVANIE A ŽIVOT V MESTE

https://docs.google.com/forms/d/1TKG6k2_-AvJeAUfDXq8d7dHWljGQlya8DTyQcGgMmrA/edit

ONLINE DOTAZNÍK SLUŽBY

https://docs.google.com/forms/d/1mW-zHl5A9Ogq9cZa3V_TYWKv6mwRwEw-H0cD2lpY26Y/edit

Prílohy