Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ROZPOČET A HOSPODÁRENIE
publikované: 20.12.2018 - 12:00  //  aktualizácia: 29.04.2019 - 09:11  //  zobrazené: 9730

Prenájom majetku mesta

PRENÁJOM MAJETKU MESTA
Mesto Šaľa,
zastúpené primátorom mesta Mgr. Jozefom Belickým,v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zoznam voľných nebytových priestorov v majetku mesta Šaľa vhodných na prenájom
 
Predmet nájmu:
nebytové priestory v objekte COV v Šali - Veči na ulici Hollého, súp. č. 1854, orientačné číslo 9, na parc. č. 3080/18  zapísané v registri C katastra nehnuteľností  na LV č. 7012, katastrálne územie Šaľa:
Nebytový priestor nachádzajúci sa v objekte COV v Šali – Veči, blok B na poschodí:

  • obchodné priestory
  • výmera spolu: 38,36 m2,
  • možné využitie: obchodné priestory, poskytovanie služieb, kancelária
  • ročné nájomné: 1988,95 Eur,
  • mesačné nájomné: 165,75 Eur,
  • mesačné zálohy na režijné náklady cca 84,00 Eur

 

Prílohy