Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ROZPOČET A HOSPODÁRENIE
publikované: 20.12.2018 - 12:00  //  aktualizácia: 30.01.2019 - 08:40  //  zobrazené: 9188

Prenájom majetku mesta

Mesto Šaľa,

zastúpené primátorom mesta Mgr. Jozefom Belickým,v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zoznam voľných nebytových priestorov v majetku mesta Šaľa vhodných na prenájom

 

 

  1. Predmet nájmu:

nebytové priestory v objekte COV v Šali - Veči na ulici Hollého, súp. č. 1854, orientačné číslo 9, na parc. č. 3080/18  zapísané v registri C katastra nehnuteľností  na LV č. 7012, katastrálne územie Šaľa:

 

Nebytový priestor nachádzajúci sa v objekte COV v Šali – Veči, blok B na poschodí:
• obchodné priestory
• výmera spolu: 38,36 m2,
• možné využitie: obchodné priestory, poskytovanie služieb, kancelária
• ročné nájomné: 1988,95 Eur,
• mesačné nájomné: 165,75 Eur,
• mesačné zálohy na režijné náklady cca 84,00 Eur

 

 

  1.  Predmet nájmu:

nebytové priestory v areáli objektu na ulici Dolnej 5 v Šali, bez súpisného čísla,
na pozemku parc. č. 791/26 zapísané v registri C katastra nehnuteľností na LV č. 6937

 

Garáže, sklady, výrobné priestory:

Nehnuteľnosť s výmerou 164,25 m2 má 5 garážových vchodov. Priestor je v celku a je možné ho rozdeliť podľa potreby na náklady žiadateľa o prenájom. 

• ročné nájomné:  6 106,322  Eur,
• predpokladané ročné režijné náklady na elektrickú energiu: 100,00 Eur.

Prílohy