Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.07.2018 - 08:03  //  aktualizácia: 23.07.2018 - 08:04  //  zobrazené: 758

Pracovná ponuka - personalista a mzdový účtovník (PaM).

Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa ponúka záujemcom obsadenie pracovnej pozície – personalista a mzdový účtovník (PaM).

 

Kvalifikačné predpoklady: ÚSO (výkon práce vo verejnom záujme), ekonomické zameranie – zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní

Pracovný úväzok: 100%

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
komplexné spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy
Požiadavky na zamestnanca – administratívne a ekonomické znalosti:
hospodárska korešpondencia – pokročilý
mzdové účtovníctvo – pokročilý
personalistika – pokročilý

znalosť mzdového a personálneho systému VEMA vítaná, nie je podmienkou

ovládanie práce s počítačom Microsoft Word – pokročilé

                                                    Microsoft Excel – pokročilé
                                                    Microsoft Outlook – pokročilé

Nástup do práce: na základe dohody

Kontaktné údaje: ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Horná 22, 927 01 Šaľa; 031/7702466

                                 riaditel@zsmurgasasala.sk; zsmurgasa@zsmurgasasala.sk