Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.02.2024 - 15:08  //  aktualizácia: 20.02.2024 - 15:09  //  zobrazené: 254

Pozvánka na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, 27.2.2024

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 27.2.2024 (utorok) o 15:30 hod. v malej zasadačke na MsÚ Šaľa.

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN 6/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Šaľa
  4. Informácia o prednáške Mgr. Horvátha zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva Bratislava
  5. Informácia o realizácii monitorovania neprimeraného správania sa žiakov v základných školách v Šali
  6. Rôzne
  7. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

RSDr. Peter Gomboš, v. r.
predseda komisie

 

 

 

 

Prizvaní:
Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa